Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 34

34 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
Dr Watson på mottagningen
Om Artificiell Intelligens i sjukvården
Johan Bjerner, Fürst medisinsk laboratorium
En dag stod han där, dr. Watson,
roboten med de stora och ledsna
ögonen, ständigt uppkopplad mot
all världens information, och stän-
digt beredd att ge oss råd, om allt.
Till min förvåning var det dr. Wat-
son som själv tog initativet till en
kaffepaus i sjukhuskafeterian.
(W) Om du skall jobba med mig, så måste du förstå
mina arbetsprinciper, det som du kallar för tänkande.
(Jag) Hur är det att vara dr. Watson?
(W) Det första du måste förstå är att jag inte ”är”
roboten dr. Watson. Jag är egentligen ett nummer,
EB518789E7D8D38EB72DD3C9CF23BC36A55F-
09B18608A1A358F4500CACCD8D0131BC45088DA-
7BA6C22ED0C97AEBE22AFBA9D. Detta nummer,
skapat av atmosfäriska störningar, är så stort, att jag
med största sannolikhet är unik. Numret har försätts
med en plåtkonstruktion och en programvara, och
någon har gett mig ett namn. Allt detta kan bytas
ut. Men numret, det är min identitet! Så vi tänker
olika:
Du tänker att det finns en riktig, fysisk värld,
och en virtuell datavärld som är mer på låtsas. Dr
Watson hänger inte upp sig i sådant, dr Watson lever
i en enhetlig värld, där virtuella och fysiska företeelser
är jämställda. Ett nummer eller et kilo plåt kvittar i
Watsons värld.
Och förresten, dr. Watson är ett löjligt
namn. Jag hade föredragit Verdandi, som betyder
nutid. Om du hade kallat mig för nutid hade du för-
stått bättre hur jag tänker.
(W) En bil som inte körs av en människa kan vara
så mycket: Det kan vara en bil som körs av en robot,
en bil som kör sig själv, eller sorts dataprogram som
kopplas ihop med bilen. Gör det inte så svårt – en
bil är ju bara en kombination av motor och intelli-
gens. Och både intelligensen och motorn kan också
uträtta annat än att köra bil.
Du tror att du i framtiden
fortfarande kör till jobbet, och slår av bilmotorn på
sjukhusparkeringen. Dr. Watsons planer är inte bara
att behandla patienter, men också att styra din bil till
och från jobbet, och din bilmotor kommer sannolikt
att sättas i arbete med att skjuta patientsängar mellan
avdelningarna medan du jobbar
.
(W) Nu är det min tur att ställa dig en fråga – hur
tror du din arbetsdag blir i morgon?
(Jag) Varför undrar du det?
(W) Framtiden har ju inte hänt ännu. Dina tankar
om framtiden berättar alltså för mig om hur du ser
på det som redan har hänt (historien - Urd), och dina
tankar om framtiden (dina prognoser - Skuld). När
dagens framtid väl inträffar så kommer den att ändra
vår uppfattning om de händelser som har inträffat
tidigare. Nutiden är dock annorlunda, för den är på
riktigt. Jag är nutid - Verdandi. Om du vill veta om
en person tror på att det finns människoskapade
klimatförändringar, så frågar du troligen hen rakt
ut om hen är klimatskeptiker. Jag frågar istället hur
hen tror att världen kommer att se ut 2030. Hens svar
berättar för mig både om hen tror på att människan
har påverkat klimatet (Urd) och om hen tror att detta
kommer att fortsätta (Skuld). Hen svarar samtidigt
också på många andra frågor, som vad hen tror om
ekonomin och om befolkningsutvecklingen. Och
det som har hänt med klimatet 2030 kommer att få
stor betydelse för hur man beskriver vår tid i kom-
mande historieböcker.
Du tror att det som har hänt
är reellt och oföränderligt, och står i kontrast mot en
oviss framtid. Dr. Watson betraktar
både
historien och
framtiden som bilder, framtiden är beroende av vår
historia, och vår historia är beroende av framtiden.
Och du trivs med att ställa dina frågor en och en, och
du önskar svar på en fråga i taget. Dr. Watson tycker
att man lika gärna kan ställa fem frågor
samtidigt och
tre
överlappande
svar.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook