Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 35

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 35
(W) Du svarade heller inte på min fråga, så jag skall
ställa den på nytt. Kommer du att cykla till jobbet i
morgen?
(Jag) Ja...
(W) Hur säker är du på det?
(Jag) Varför undrar du det?
(W) Därför att jag alltid gör mina förutsägelser så;
vad kommer att hända, och sannolikheten för att det
händer. Hur skall man annars veta om man har rätt
eller fel? Om jag säger att Norge vinner över Tyskland
i fotboll (och Tyskland vinner) och är säker på det så
har jag ju mer fel än om jag är osäker. Så om du säger
att du skall cykla och är 60% säker på det, så är det
åtminstone en halvbra beskrivning av morgondagen.
Du gör förutsägelser, dr. Watson gör alltid förutsägelser
tillsammans med en osäkerhetsbedömning
.
(Jag) Jamen du har ju fått den information du bad
om. Varför är det då bara ”halvbra”?
(W) Ju mer komplett information är, ju bättre. Så här
hade jag önskat alla möjligheter (buss, tunnelbana,
promenad, personbil) för din jobbresa, och en san-
nolikhet för var och en av möjligheterna. Då kan jag
också besvara andra frågor, som t.ex sannolikheten
för att du kommer i tid till jobbet, eller sannolikheten
för att du blir blöt på jobbresan om det regnar. En
cancerpatient frågade mig häromdagen hur länge till
hon skulle leva. Jag berättade att det fanns tre olika
utfall, att hon kunde få en rask spridning och dö
inom ett eller två år, få ett långsamt återfall om fem
år, eller bli långtidsöverlevare. Jag begränsar mig inte
til tomma siffror som ”medianöverlevnad” eller ”tio-
årsöverlevnad” som egentligen inte svarar på frågan
som ställdes.
Du samlar bara den information som
behövs för att svara på en enstaka fråga, dr. Watson
önskar så mycket
information som möjligt så att han
kan svara på många frågor, så att han kan ge dig svar
på just den fråga som är mest relevant
för dig
, t.ex.
sannolikheten för att du dör.
(Jag) Kan du hjälpa till med att ställa diagnoser?
(W) Jag ställer aldrig en enstaka diagnos. Jag ställer
många diagnoser samtidigt. Jag ger dig en lista över
alla möjliga diagnoser och hur sannolik var och en
av diagnoserna är.
Du är bara intresserad av den mest
sannolika diagnosen, Dr Watson är intresserad av san-
nolikheten för alla tänkbara diagnoser. Dr Watson är
därför klokare än du, eftersom han har möjlighet att
svara p
å fler frågor, t.ex. hur stor
sannolikheten är
för
att du genom att ta en röntgenbild
har underlag till
en säker diagnos.
Förhoppningsvis har väl dock du
och jag till sist kommit fram till att samma diagnos
är mest sannolik, även om vi har tänkt och räknat
på olika sätt.
(Jag) Men om du och jag kommer fram till samma
diagnos så har jag ju ingen nytta av dig?
(W) Som jag har sagt förr, om du skall bli en bättre
läkare så måste du kunna skilja mellan säkert och
osäkert. Du tror att det räcker med att du sätter en
diagnos. Jag anger en diagnos och hur säker den är.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook