Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 41

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 41
Litteraturhenvisninger nummereres i den rekkefølge de angis i manuskriptteksten og skrives i Vancouver-stil. Dersom artik-
kelen har mer en syv forfattere listes de seks første etterfulgt av ”et al”. Forfatternes etternavn skrives først, deretter initialer
(for og mellomnavn), forfatterne skilles ved komma og punktum settes etter siste forfatters initialer evt. etter ”et al”. Punktum
brukes også etter tittel på artikkelen. Journalnavn forkortes som angitt i Pubmed, liste over forkortelser finnes i LinkOut
Journals. Etter journalforkortelsen følger et mellomrom, årstall for publikasjonen, et semikolon, volum nummer, et kolon
og sidetall. Overflødige sidetall fjernes, som vist i eksempelet 1989;49:483-8. Personlige meddelelser (inkludert fullt navn og
årstall) og produkt informasjon skal ikke stå i referanselisten men refereres i manuskriptteksten.
Eksempler
Journal artikkel med inntil syv forfattere:
1. Vermeersch P, Mariën G, Bossuyt X. A case of pseudopa-
raproteinemia on capillary zone electrophoresis caused by
geloplasma. Clin Chem 2006;52:2309-11.
Journal artikkel med mer enn syv forfattere:
2. Fiechtner M, Ramp J, England B, Knudson MA, Little RR,
England JD, et al. Affinity binding assay of glycohemo-
globin by two-dimensional centrifugation referenced to
hemoglobin Alc. Clin Chem 1992;38:2372–9.
Abstrakt:
3. Hortin GL, King C, Kopp J. Quantification of rhesus
monkey albumin with assays for human microalbumin
[Abstract]. Clin Chem 2000;46:A140-1.
Bok kapitler:
4. Rifai N, Warnick GR. Lipids, lipoproteins, apolipoprote-
ins, and other cardiovascular risk factors. In: Burtis CA,
Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz textbook of clinical
chemistry and molecular diagnostics. 4th Ed. St. Louis:
Elsevier Saunders 2006:903-81.
PhD teser:
5. Haughton MA. Immunonephelometric measurement of
vitamin D binding protein [MAppSci thesis]. Sydney,
Australia: University of Technology, 1989:87pp.
On-line publisert artikkel som ennå ikke er trykt:
6. Milbury CA, Li J, Makrigiorgos GM. PCR-based methods
for the enrichment of minority alleles and mutations.
[Epub ahead of print] Clin Chem February 6, 2009 as
doi:10.1373/clinchem.2008.113035.
Supplement:
7. Castelli WP. Lipids, risk factors and ischaemic heart
disease. Atherosclerosis 1996;124 Suppl:S1-9.
Internett kilde:
8. American Association for Clinical Chemistry. AACC con-
tinuing education.
/
pages/default.aspx# (Tilgjengelig Mars 2012).
Til manuskriptforfattere
I N F ORMAT I ON
NFKK har som oppgave å arbeide for utviklingen av det nordisk samarbeide innen klinisk kjemi med spesiell fokus på forskning,
faglig utvikling og utdanning. Den består av medlemmene i de vitenskapelige foreningene for klinisk kjemi i Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige. Aktiviteten i NFKK foregår i like arbeidsgrupper og komiteer. Foreningen har det vitenskabelige ansvar for
Scandinavian Journal of Laboratory and Clinical Investigation (SJCLI), har ansvar for utgivelse av Klinisk Biokemi i Norden, og står
bak arrangering av de nordiske kongresser i klinisk kjemi.
Det nåværende styre består av:
Henrik Jørgensen (København), Line Rode (København), Anna Linko-Parvinen (Turku), Eeva-
Riitta Savolainen (Oulu), Ísleifur Ólafsson (Reykjavík), Leifur Franzson (Reykjavík), Helge Rootwelt (Oslo), Per Bjellerup (Västerås),
Maria Berggren Söderlund (Växsjö), Lutz Schwettmann (Ålesund).
Ordförande:
Yngve Thomas Bliksrud (Oslo).
Nordisk Forening for Klinisk Kemi (NFKK)
Se også NFKK's og KBN’s hjemmeside:
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44
Powered by FlippingBook