Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 37

Sådana EKG-apparater är inte mer intelligenta än
en gräsklippare, de följer bara de instruktioner de
har fått.
Dr. Watson instruerar sig själv.
Om jag hade
sett detta EKG precis när det var nytt hade jag också
trott att det var en hjärtinfarkt. Men, här är det
viktigt att några patienter har EKG som ser ut som
hjärtinfarkt även om de inte har sjukdomen. Detta
är givetvis osannolikt, dvs sannolikheten är låg, men
det är inte omöjligt. Men sannolikheten för att detta
var en frisk person med avvikande EKG var mycket
större än att det var en hjärtinfarkt hos en person
som sprang Lidingöloppet två dagar senare. Jag har
ju sagt dig att framtiden påverkar historien, inte det
som hände, men hur vi förstår vad som hände. Jag är
nutid, jag gör alltid mina bedömningar på grundval
av all information som jag har i nuet. Så det som först
sannolikt var en hjärtinfarkt, är det sannolikt inte
längre. Du hänger gärna upp dig på att en hjärtinfarkt
plötsligt försvinner. För mig som inte skiljer mellan
den verkliga och den virtuella världen, så har bara
sannolikheten för händelsen (hjärtinfarkten) ändrats.
(Jag) Men, hur tolkar dr. Watson sina EKG?
(W) Jag upprepar, egentligen tolkar jag aldrig bara ett
EKG. EKG är bara information och jag granskar alltid
all information samtidigt, så för mig är det inte bara
EKG-et, utan jag gör en helhetsbedömning av EKG-et
och all annan information jag har om patienten. Jag
behöver heller inte veta någonting om vad ett EKG är
eller hur ledningarna kopplats, därför att all informa-
tion i EKG-et har överförts till ettorna och nollorna.
Alla EKG-mönster har nu blivit mönster i ettor och
nollor. Så jag läser ettorna och nollorna i EKG-et till-
sammans med all annan information om patienten
jag hittar (och denna information är också ettor och
nollor), och det tar bara en mikrosekund. Men jag
använder nog ett par tre sekunder till allt det andra.
(Jag) Vad då allt det andra?
(W) Jag måste ju läsa historierna och läsa ettorna
och nollorna till tusentals av andra patienter. Det är
ju så jag jobbar. Jag jämför information, jag jämför
patientens ettor och nollor, med ettorna och nollorna
till tusentals andra patienter, där jag känner till både
den historia patienterna hade innan de tog sina EKG
och vad som sedan hände med patienterna efter
EKG-et. Så jag vet inte innan jag börjar hur jag skall
tolka ett EKG. Jag måste samtidigt tolka EKG-et och
lära mig hur man tolkar EKG. Att lära sig att tolka
och att tolka är samma process för mig.
Du lär dig
först något, och sedan gör du det. Dr. Watson
lär sig
och gör saker samtidig. Du slutar lära dig saker, dr.
Watson slutar aldrig att lära sig. Och om du vill kan
du efteråt få tre svar från mig, tolkningen av EKG-et,
att det var ett helt vanligt och ointressant EKG, vad
i EKG-et som ger information om sjukdomar (vilka
data som är relevanta) och hur jag har lärt mig att
man bäst skall analysera dessa data, vilket är mycket
mer intressant. Du kan ju lära dig att tolka EKG som
jag! Och tänk om ditt sätt att tolka EKG är helt fel-
aktigt, men ändå råkar ge riktig diagnos. Hur skall
du bli en bättre läkare av det? Detta är viktigt och jag
tar det därför om det på nytt. Du kanske ställer riktig
diagnos, men tänk om du gör det på felaktiga data,
data som inte innehåller något väsentligt, eller genom
att tolka dina väsentliga och riktiga data på fel sätt. I
sjukvården registrerar man bara misslyckanden och
avvikelser, och tyvärr lär man sig ju då ingenting av
de gånger man lyckats eller ställt riktig diagnos. Om
du låter mig analysera det du gör, så kan du lära dig
inte bara av dina misslyckanden, men också av de
gångerna du lyckas.
(W) Du tror ofta att du är duktig när du lyckas och
att du misslyckas på grund av din inkompetens. Det
är inte så enkelt. Att vara duktig är att kunna få ut
maximalt av den tillgängliga information man har.
Information kan mätas. Jag mäter både informatio-
nen och dina prestationer, och jag kan tala om för
dig om du var duktig eller bara hade tur; om du var
inkompetent eller bara hade otur. Du kan aldrig vara
duktigare än det finns information till. Du kan vara
duktig på pubquiz, men inte på att singla slant. Men
du kan ha tur.
(Jag) Du nämnde själv en prognos för en cancerpa-
tient. Är du bra på prognoser?
(W) Jag är inte så mycket bättre på prognoser än vad
du är, men mina prognoser är mer användbara.
(Jag) Hur menar du?
(W) Om du eller jag skall förutsäga utfallet i schack-
parti, så kan vi göra det lika bra. Jag tror att en stor-
mästare i schack kan förutsäga hur ett schackparti
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook