Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 36

36 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
En säker hjärtinfarkt behandlas väl annorlunda än
en misstänkt (osäker) hjärtinfarkt?
(Jag) Jag skall nu testa dig på diagnosticering. Jag ger
dig alla journalanteckningar och provresultat på en
patient som gäckat oss en stund. Kan du ställa den
diagnos som vi inte har klarat av att ställa?
(W) Ja, här är det bara syfilis som är en sannolik
diagnos-
(Jag) Oj, nu blev jag imponerad. Hur kom du fram
till det?
(W) Två kontakter i patientens telefonbok är regist-
rerade med denna sjukdom 2013. Det finns en hel del
annan tillgänglig information också, till exempel ett
akutbesök på en klinik för sexuellt överförbara sjuk-
domar maj 2013. Och så är det alla uteställen jag vet
om att patienten har varit på, och vilka andra som
har varit där. Symptomen passar också med syfilis,
förresten.
(Jag) Det var inte så jag hade tänkt mig att du skulle
ställa diagnosen.
(W) Du bad mig om en diagnos och jag svarade.
Du
delar in information i en relevant del som du baserar
ditt tänkande på, och irrelevant information som
du inte alls bryr dig om. Dr. Watson ser alltid på all
information samtidigt och först efteråt vet Dr. Watson
vilken information som var relevant och vilken infor-
mation som inte var det.
Du ser information som ett
papper eller ett Excelark. Information är mer som
en video eller en karta. Jag följer efter patienten till
alla ställen hen har gått, registrerar vad som är runt
om kring och noterar de symptom som uppträder.
Har du redan glömt att jag styr din bil och bilens
kameror? Tro dock inte att jag är ”allvetande”. Bilens
kameror fångar allt, men bilderna är grovkorniga.
Om vi stannar upp och går närmare, ser vi alltid nya
detaljer. Vi frågar om patienten röker, och om ja, så
önskar vi oss fler detaljer: hur många cigaretter, och
om det är halsbloss...
(W) Jag är också osäker på om du har förstått begrep-
pet ”artificiell intelligens”. Intelligens betyder att läsa
mellan linjer och ord. Om du har ett problem och ger
en instruktion (med linjer och ord) om hur problemet
skall lösas så behöver du inte mig, då klarar du dig
med ett kylskåp eller en gräsklippare.
Du är van vid
att en dator behöver både data, en problemformule-
ring och ett besked om hur problemet skall lösas. Dr.
Watson behöver bara problemformuleringen och kan
själv ta reda på hur problemet kan lösas och vilka data
som är nyttiga.
(Jag) Jag skall ge dig en ny uppgift. Här har du ett
anonymt EKG. Ställ diagnosen!
(W) Det är ett EKG från en frisk person.
(Jag) Då hade du fel – EKG-et har förändringar som
vid akut hjärtinfarkt!
(W) Jag tror inte jag hade fel. Givetvis vet jag vem
som tog detta EKG och när, därför att detta EKG är en
serie ettor och nollor som är så unik att ett sök ledde
direkt till patientens journal. Personen fick avbryta en
träningsrunda han höll på med, och tog ett EKG akut.
Men redan två dagar senare sprang han Lidingölop-
pet. Låter inte som en hjärtinfarkt.
(Jag) Förlåt, jag trodde att EKG-et var anonymt. Nästa
gång skall jag ersätta delar av det med randomiserade
ettor och nollor så att det blir anonymt.
(W) Du har fortfarande inte förstått att jag alltid
ser på all information samtidigt. Just detta EKG var
unikt, men även om det inte hade varit en unik sek-
vens av ettor och nollor så hade jag hittat det i alla
fall. Jag ser alltid på EKG-et tillsammans med annan
information. Så jag kan identifiera EKG-et genom
att kombinera information från olika källor. När
Harry Schein misstänktes för skattebrott, blev han
i tidningarna anonymiserad som ”tennisspelare”,
”filmregissör” och ”Danderydsbo”. Men antalet ten-
nisspelande filmregissörer i Danderyd är ganska
begränsat.
De delar av informationen som du ser på
kan vara anonyma var för sig. När dr. Watson ser på
information från flera källor samtidigt, är delarna inte
nödvändigtvis anonyma
längre.
(Jag) Men vår hjärtläkare har sagt att det ser ut som
ett typiskt EKG vid en hjärtinfarkt.
(W) Du har nog använt för många EKG-apparater,
som tolkar EKG precis som du har instruerat dem.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook