Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 38

38 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
mellan två spelare kommer att sluta bättre än en
schackdator, vi datorer är inte så duktiga på att se vad
som händer om 35 drag. Men jag klarar av att genom-
föra 35 drag i rad bättre än en schackvärldsmästare.
När jag gör min prognos, så tänker jag genom nästa
drag, och draget därefter. Jag vet precis vad som är
de tio bästa möjligheterna för nästa drag, och de tio
bästa möjligheterna till motspel mot vart och ett av de
dragena. Min prognos uppdateras hela tiden, för varje
drag, och ger dig hela tiden de bästa förslagen på nästa
drag. Ni doktorer skulle också göra det, fråga datorn,
göra någonting, fråga igen, göra någonting nytt. Ni
sätter en diagnos och en prognos och handlar efter
den i veckor och månader, utan att ta hänsyn till ny
information. Ni borde sluta fråga mig så mycket om
hur det går om tre år eller 35 schackdrag, vilket hur
som helst är väldigt osäkert. Fråga mig i stället om
nästa schackdrag eller vilken undersökning du bör
göra härnäst, för det vet jag säkert. Dr. Watson lever
i nuet, har jag inte sagt det förr?
(Jag) Kommer en maskin att ersätta läkaren?
(W) Nu är du dum. Vi sitter här och pratar på ett
språk som du har uppfunnit. Jag har ettor och nollor,
men inget eget språk. Och jag kan inte skilja mellan
den verkliga världen och den virtuella. Och inte mel-
lan viktigt och oviktigt. Så jag är beroende av dig, jag
lyssnar på dig, och låter dig tala om vilka frågor som
är viktiga, och som jag skall svara på. För en maskin
är inte den enkla frågan ”hur länge patienten kom-
mer att leva” annorlunda än den mer sammansatta
frågan ”hur stor blir arvsskatten den dagen patienten
dör” som kräver vetskap till både ”hur länge patienten
kommer att leva” och hur den ekonomiska utveck-
lingen och de politiska besluten blir. Jag kan aldrig
ersätta dig, men jag kommer att göra dig till en bättre
doktor. När du har jobbat med mig en stund kommer
du att sluta ställa dumma frågor som ”vilken diagnos
har patienten” och i stället ställa relevanta frågor som
”vilken undersökning skall jag göra för att patienten
skall få en säker diagnos” eller ”vilken behandling
eller undersökning nu vill ge störst sannolikhet för
att patienten är i livet om ett år”. Och alla mina svar
är bara sannolikheter, och det finns möjlighet att
påverka sannolikheter genom aktiva beslut. Min
sannolikhetsberäkning av din jobbresa är lite värd,
om du bestämmer dig för att ta ut en semesterdag.
Om sannolikheten är 98% för att mänskligheten med
nuvarande levnadssätt går under pga klimatföränd-
ringarna, så räknar jag ju med att man i den verkliga
världen genomför någon slags ändring som minskar
den sannolikheten. Kaffepausen är över!
Foto: Henrik Alfthan.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook