Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 25

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 25
tomatisk. Han havde et halvt år tidligere fået målt
TSH-receptorantistof (TRAb) 5,3 enh./L (beslut-
ningsgrænse: >1,2 enh./L). Øgning af Thycapzol® til
30 mg dagligt havde ikke effekt på fT3, men TSH steg.
Der opstod mistanke om subklinisk hypothyreose
og thyroideahormonresistens. TRAb blev gentaget
og målt til 3,8 enh./L. MR-scanning af cerebrum
udelukkede TSH-producerende hypofysetumor, og
klinikeren kontaktede KBA for at afklare, om der
kunne være en analyseteknisk forklaring på den for-
højede koncentration af fT3.
I december 2015 blev TSH, fT3 og fT4 (fra samme
indstik) målt på tre platforme: Dimension Vista,
Architect (Abbott Diagnostics, Danmark) samt Cobas
(Roche, Danmark). TSH varierede noget inden for
referenceområdet på de tre platforme, hvorimod
resultatet af fT3 var betydeligt forhøjet på Dimen-
sion Vista (tabel 1). fT4 var forhøjet på Dimension
Vista, men inden for referenceområdet på Architect
og Cobas.
Det blev konkluderet, at fT3- og fT4-assayene på
Vista var interfereret, formentlig af heterofile anti-
stoffer. Thycapzol® blev seponeret, og patienten har
efterfølgende ingen stofskifterelaterede klager.
For at udelukke interferens af biotin blev patienten
spurgt til indtag af dette og B-vitaminer som hel-
hed. Det viste sig, at han i en periode tog et tilskud
af B6 og muligvis B7 i et kombinationspræparat. I
efterforløbet (april 2017) har egen læge rekvireret
stofskiftehormoner uden at være opmærksom på
interferensproblematikken. Disse hormoner er blevet
analyseret på Dimension Vista, og igen findes forhøjet
fT3 (22,4 pmol/L) og fT4 (34,6 pmol/L). Pt. afviser
tilskud af B-vitamin af nogen art op til seneste blod-
prøvetagning. Vi mener derfor at kunne udelukke
biotinudløst interferens.
Case II
En 40-årig kvinde blev i september 2015 henvist til
endokrinologisk vurdering efter fund af TSH over
referenceintervallets øvre grænse og svært forhøjet
fT4 i medicinsk regi, hvor hun var under udredning
for træthed og hovedpine. Ny TSH var normal, og fT4
Analyt
Dimension Vista
Architect
Cobas
TSH, enh./L
1,0 (0,3 – 4,0)
1,4 (0,3 – 4,0)
1,6 (0,65 – 4,8)
fT3, pmol/L
23,1
(3,3 – 6,1)
4,1 (4,0 – 6,8)
5,0 (3,1 – 6,8)
fT4, pmol/L
30,3
(10 – 26)
14,6 (10 – 22)
19,8 (12 – 22)
Analyt
Dimension Vista
Architect
Cobas
TSH, enh./L
2,7 (0,3 – 4,0)
2,6 (0,3 – 4,0)
2,8 (0,65 – 4,8)
fT3, pmol/L
4,5 (3,3 – 6,1)
4,3 (4,0 – 6,8)
5,4 (3,1 – 6,8)
fT4, pmol/L
39,7
(10 – 26)
15,3 (10 – 22)
15,9 (12 – 22)
Specialist Jeff Kofod Bonde ved Dimension Vista 1500.
Tabel 1. Case I. Thyroideahormoner målt på tre assays. Referenceintervaller er angivet i parentes.
Tabel 2. Case II. Thyroideahormoner målt på tre assays. Referenceintervaller er angivet i parentes.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...44
Powered by FlippingBook