Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 23

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 23
Figuren viser bukseplott-regneark fra Noklus sine nettsider. Bukseplott anbefales særlig brukt når man er ukjent med om
materialet er holdbart ved en spesiell oppbevaring (for eksempel frysing).
Holdbarhetsdata fra tidligere kan gjerne brukes, men
resultater bør legges inn i Excel-ark laget til en av de
to holdbarhetsmodellene. Det viktige er imidlertid
at holdbarhetsbetingelser er godt beskrevet og med
en tydelig konklusjon; Noklus ønsker data selv om
forsøkene ikke følger holdbarhetsprotokollene på alle
punkt. Til nå har tre norske laboratorier sendt inn
sine data fra 16 ulike holdbarhetsforsøk. Disse ligger
alle på
/
Holdbarhet.aspx. Også laboratorier i de andre nord-
iske landene er velkomne til å sende inn sine hold-
barhetsdata. Herved oppfordres derfor laboratoriene
til å bruke Excel-arkene og til å dele sine resultater!
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...44
Powered by FlippingBook