Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 4, 1992 - page 8

Symposier
Time
8 4.5
945
10 15
12 15
12 00
13
00
14 30
15
00
17
00
2000
Tue 11.08.
Registration
16 00-20 00
Opening
reception
Efter \lndertegnes mening er det faglige pro–
gram det svrereste ved kongressens planering,
bl. andet på grund af gentagelse af de faglige
emner fra kongres til kongres. Heldigvis er der
rimelig udvikling i de fleste videnskahelige fel–
ter - måske nu for tiden mest i metodefeltet
med immunkemien, molekylrer biologi og den
komputeriserede automatik i fronten. Vores
valg af emner prreges også af dette. Vi starter
dagene i orthodox stil med plenar foredrag og
körer videre med symposier, industri sponsore–
rede workshops og tema diskussioner. Uden at
gennemgå det videnskahelige program i detaljer
kan det nrevnes at hovedtemaet den förste dag
bliver molekylder biology med et symposium,
et workshop og afsluttes om eftermiddagen
med en temadiskussion om fremtidens brug av
denne teknik i klinisk kemiske laboratorier.
6
Wed
12.08.
Slgmundur GuObjarnason
Membrane phospholipids and receptors
Symposium
I
Moleeular
biology in
clinical chemistry
Lunch
Exibition
POSTERS
Symposium
III
Quality
specifications
in clinicl chemistry
Symposium
II
Biochemir.al
changes in
the elderly
Lunch
N
ycomed workshop
Sangtec workshop
Poul
Astrup
prize
leetures
Kvalitetssikring og kvalitets spesifikationer får
også sin plads i programmet med et symposium
og et workshop.
Hovedtemaet på -kongressens anden dag er
omgivelserne og deres indflydelse på menne–
sket, isrer med henblik på turnor dannelse, samt
rendringer på bl.a. hormoner og lipider ved trre–
ning. I eftermiddagen er der plads til tema dis–
kussioner. "Telematics", som skal danne en
slags kontinuerlig workshop med korte presen–
tationer og demonstrationer af de forskellige
måder vi kan kontakte hinanden med hjrelp af
komputere. I de sidste år er der kommet frem
mange forskellige programmer og databaser til
brug i klinisk kemi og i dag trenker mange på at
erhverve sig et system til laboratoriet. Under
forberedelse er et "komputervrerelse'', hvor
kongressens deltagere kan se laboratori- og de
telematiske systerner i funktion og fremfor alt
Klinisk kemi
i
Norden
J,
/992
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook