Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 4, 1992 - page 7

"Apropo Reykjavik kongressen"
LEJFUR FRANZSON
Reykjavik
Tiden nrermer sig med susende fart og snart er
vitilen nordisk kongres i klinisk kemi i Reykja–
vik. Det er ihvert fald på den måde vi oplever ti–
den i dag. Det er nu for anden gang at den Nor–
diske kongres bliver holdt i den samme by. Rey–
kjavik har udviklet sig meget i de sidste ti år, så
jeg er ikke så sikker på at de som kom 1981 gen–
kender byen. Vi får se hvad vi finder på i 2002!
I dag har omkring 180 personer meldt sig preli–
minert til kongressen og omkring 30 firmaer
möder op og viser frem nyhederne i instrumen–
ter og reagenser på omkring 500 kvadratmetre.
Brikkene i det faglige program er eliers ved at
pusles sammen - vi håber at alle finder noget
af interesse.
Prekongres symposier
I Borgarfjördur, der ligger omkring 150 km i
nord fra Reykjavik, bliver der holdt to prekon–
gres möder med omkring 30 km afstand fra
hinanden.
Et Nordkems kursus på Hvanneyri. En strerk
bemandet trup möder op med de Verdier i spid–
sen og gennemgår "Quality specifications av
basis for quality assurance".
Et symposium på Bifröst, sponsoreret af
Pharmacia Biosystems handler om DNA arbej–
de og dets anvendelse i klinisk kemiske labo–
ratorier.
Borgarfjördur er blandt de könneste områder
i Island med store variationer i naturen, laksel–
ve, varme kilder, huler, gletehere m m. I nrerhe–
den er Reykholt, hvor sagsaskriveren Snorri
Sturluson (1179-1241) boede. På kalveskind
skrev han de historiske perler, Snorra Edda og
Heimskringla.
Reykjavik -platsen för 1992 års kongress i Klinisk Kemi
Klinisk kemi i Norden l, 1992
5
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook