Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 28, 2016 - page 10

10 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 1 2016
museum, Møntergården. Museet har en meget levende
og interaktiv udstilling omFyns ogOdense bys historie.
Næste aften er der arrangeret ”Sejle op ad åen”-tur på
Odense Å for de 250 hurtigst tilmeldte. ”Sejle op ad
Åen” er en dansk sang fra slutningen af 1800-tallet.
Den beskriver en sejltur på Odense Å og har i mange
år været anvendt som fællessang, når man i Danmark
skal feste, hygge, spise og drikke i fællesskab. Der
vil blive lejlighed til at lære den – den er ikke svær!!
Under turen kan man være heldig at se laksen springe
i fisketrappen, Havhesten og så sejler man ellers gen-
nem baghaverne til Odenses mest luksuriøse huse
ud til Zoologisk Have og tilbage igen. Alternativt er
denne aften også mulighed for, at firmaer kan afholde
egne firmaarrangementer med inviterede gæster.
Kongresmiddagen d. 16. juni vil finde sted i femminut-
ters gåafstand fra kongresstedet, i Danmarks Jernba-
nemuseum, hvor vi har fået museet til at køre alle de
fine, gamle lokomotiver og vogne ud af remisen, og ud
på rangerterrænet uden for, så vi kan sidde i den histo-
riske remise for lokomotiver. Der vil være god under-
holdning og dans, samt udsøgte fynske snapse-, øl- og
madspecialiteter til den lave pris af cirka 500 DKK.
Hjemmeside
På kongressens hjemmeside
kan
man holde sig løbende orienteret om både det videns-
kabelige og sociale program, tilmeldingsfrister, adres-
ser etc.
Odenses bysbarn, H.C. Andersen er kendt for ven-
dingen ”At rejse er at leve” – så REJS TIL ODENSE til
kongres i Odense i juni 2016 – det skal nok blive en
spændende, udbytterig oplevelse og en festlig omgang.
Det er let at komme til Odense:
1. Tag et fly til Copenhagen Airport i Kastrup.
2. Gå en etage ned og tag toget til Odense; afgang hvert
20. minut, rejsetid under to timer
3. Stå af i Odense, gå fem minutter til kongreshotellet
OVERGADE
FLAKHAVEN
ADAMSGADE
ENGGADE
NØRREGADE
ASYLGADE
GRAVENE
STÅLSTRÆDE
VESTERGADE
TORVEGADE
OVERGADE
CLAUS BERGS GADE
HANS JENSENS STRÆDE
SORTE-
BRØDRE
TORV
HANS MULES GADE
KONGENS
GRÅBRØDRE PL.
ODENSE
RÅDHUS
SORTEBRØDRESTRÆDE
ØSTRE STATIONSVEJ
ODENSE
BANEGÅRD
RADISSON BLU
HC. ANDERSEN
HOTEL
MØNTERGÅRDEN
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...52
Powered by FlippingBook