Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 28, 2016 - page 3

Klinisk Biokemi i Norden · 1 2016
 | 3
I NDHOL D
Klinisk Biokemi i Norden er medlemsblad for Nordisk Forening for Klinisk Kemi
Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Linda Hilsted
Ordförandespalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Yngve Thomas Bliksrud
Nordisk Kongres i Klinisk Biokemi i Odense, 14. til 17. juni 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ivan Brandslund, M. Vakur Bor, Mads Nybo, Lars Melholt Rasmussen
Nordiska kursen i klinisk kemi: Next Gen - Vad är det de vill ha? . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Per Simonsson
Hellsing-priset 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ingunn Þorsteinsdóttir
Ja til elektronisk publisering og Open Access, men vokt deg for røvertidsskrifter . . . . . . . . . . 14
Martin Hagve, Tor-Arne Hagve
Den sista stora preanalytiska utmaningen: kontroll av pH i cerebrospinalvätska . . . . . . . . . . 18
Eldina Kosovac, David Willman och Stefan Marklund
Verifisering av referanseintervaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lutz Schwettmann
USÖ: Nordens nyaste läkarutbildning och universitetssjukhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lars Breimer
Positiv energibalans kan påverka vanliga laboratorieprover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fredrik Rosqvist
Cystatin C och relationen till kardiovaskulär sjukdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Johannes Arpegård
Doktorgradsavhandling: Evaluation of clinical leukocyte counts by flow cytometry . . . . . . . . . 44
Erik Koldberg Amundsen
Disputas: “Evaluation of clinical leukocyte counts by flow cytometry”
av Erik Koldberg Amundsen, Oslo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Per Simonsson
Litteraturhänvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Info om NFKK och redaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Omslagsbild: Laksetrappen ved Havhesten, Odense Å i centrum af Odense.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...52
Powered by FlippingBook