Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 16, 2004 - page 9

9
| 2 | 2004
Klinisk Biokemi i Norden
Anna Blom fikk også Astrup-prisen (2. prisen) i
2000.
De tre arbeidene illustrerer det høye nivå på forsk-
ning innen medisinsk biokjemi i de nordiske land
og vil bli publisert i SJCLI hefte 5/2004.
Ingunn Torsteinsdóttir
Mina egna reflektioner från kongressen:
Från Island till Malmö. Efter tre timmars flygresa från
Keflavik till Köpenhamn är det enkelt och bekvämt
att ta tåget till Malmö. I Malmö hade våren redan
satt full fart med blommande tulpaner och påsklil-
jor, medan krokusarna precis kommit igång hemma
på Island. Efter att ha varit en av arrangörerna av
förra nordiska kongress i Reykjavik kändes det skönt
att bara vara vanlig deltagare denna gång och inte
behöva tänka på att allting löper som det skall.
Denna gång var den Nordiska kongressen i Klinisk
Kemi ett stor arrangemang med över 1000 delta-
gare. På en kongress som denna är det ofta svårt
att prioritera bland föreläsningarna. Nytt för i år
var diagnostiska forum med frivilliga presentationer
från den kliniska kemiska vardagen. Jag lyssnade
på några av dessa presentationer, bl.a. om diagnos-
tik av vitamin B12 brist och tester för att avslöja
alkoholmissbruk. Detta är ett bra sätt för aktiva
inom det kliniska kemiska området att få presen-
tera deras resultat som är till nytta för oss andra.
Uppdateringen om vitamin B12 var fin och det var
intressant att höra hur de gör på de ställen som har
arbetat mycket inom detta område både kliniskt och
på labbet.
På ett annat diagnostiskt forum berättade min
landsman, Vilmundur Gudnason, om en stor och
unik studie som har pågått på Island i runt trettio
år. Denna studie har utförs på en institution som
heter “Hjartavernd” (Icelandic Heart Association).
Hjartavernd startade sin verksamhet 1967 och deras
primära målsättning är att undersöka förekomsten
och betydelsen av olika riskfaktorer för hjärtkärl-
sjukdomar. Under alla dessa år har man följt flera
tusen islänningar födda 1907-1934. I Hjartavernds
register har man information om alla dessa personer
och vet om de har insjuknat eller avlidit. Även andra
väsentliga diagnoser finns registrerade. Deltagarna
i denna studie har flera gånger intervjueras och
lämnat prover under de senaste trettio åren. De
som var i 40 års åldern när studien startade är nu
pensionärer. Detta material ger unika möjligheter
att studera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, cancer
och andra sjukdomar. Detta ger också möjlighet att
följa det normala åldrandet. Den största finansiella
sponsorn för denna stora studie om det normala
åldrandet är National Institute of Aging i USA. De
har också insett möjligheterna med upplägget av
denna studie. Här finns registrerade data på flera
tusen islänningar som har nu kommit över 70 år
och man har följt sedan dessa var i 40 års åldern.
Man har redan börjat kalla in dessa personer för
noggranna undersökningar av kognitiva funktioner,
biokemiska markörer, röntgenologiska undersöknin-
gar av bl.a. hjärna och thorax samt noggrann fysisk
undersökning. Syn och hörsel undersökes också.
Bearbetning av alla insamlade data har påbörjats.
Det skall bli spännande att få ta del av resultaten.
Denna samma grupp har nyligen publicerat en arti-
kel i New England Journal of Medicine om CRP som
riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar. Resultaten tyder
på att en liten ökning av serum koncentrationen på
CRP inte är lika viktigt som riskfaktor för hjärtkärl-
sjukdomar som tidigare studier har funnit.
Sista sessionen på kongressen handlade om de nya
nordiska referensintervallerna (NORIP). Där summe-
rades statusen för projektet. I de nordiska länderna
pågår nu för fullt arbetet med implementering av
intervallerna. Nu är det bara att sätta igång och få
enhetliga referensintervall över hela Norden. Det
skall bli ett stor framsteg både för oss och våra
kunder.
Ulrik Gerdes
The PowerPoint age
Kongressen i Malmö var den første kongres, hvor
jeg ikke så ét eneste foredrag med brug af traditio-
nelle slides (dias, lysbilleder). Alle brugte PowerPoint
præsentationer. Det er jo også både nemmere og bil-
ligere (og efterhånden også driftsikkert), men der er
tydeligvis et
aber dabei
— folk får ingen uafhængig,
professionel vurdering af kvaliteten af deres audio-
visuelle virkemidler.
Det gjorde man i
the slide age
, fordi man jo skulle
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook