Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 16, 2004 - page 7

7
| 2 | 2004
Klinisk Biokemi i Norden
Nytt från NFKK
Nordiska lokomotivet tuffar än
Festen är över, för den här
gången. Det har varit en glädje
att stå som värd för Nordiska
kongressen 2004. Tack alla som
kom!
NyligenskrevElvar Theodorsson
en ledare om NORIP i svenska
Läkartidningen och rubriken
löd ”Norden - åter internationellt lokomotiv inom
Laboratoriemedicinen?”. På nordiska kongressen
kändes det som om det gamla lokomotivet tuffar än.
Och att gamla lokomotiv mår bra av nytt bränsle
och nya färdmål. Astrupföreläsningarna fick sig en
ny form som var uppskattad. Det är en form som
lyfter fram några nya spännande områden och pre-
senterar nya forskare inom specialiteten.
NORIP publiceras i SJCLI
NORIP har avslutats som projekt och införs nu i
praktiken. Samtidigt kommer en serie vetenskapliga
publikationer att gå i tryck. SJCLI blir det natur-
liga organet men även Clinical Chemistry gäller.
NOBIDA, biobanken som fått sina första projektför-
slag, är ytterligare ett samarbete.
Angående SJCLI så beslöt NFKKs styrelse att stödja
en fortsatt utgivning av denna nordiska tidskrift,
som lever i konkurrens med europeiska och ameri-
kanska. Tor-Arne Hagve meddelar att manusinflödet
är stabilt men kan ökas. Impact factor har också ökat
för tidskriften och är drygt 1, vilket är bra. NFKK
rekommenderar alla att tänka på SJCLI som en tid-
skrift att skicka sina vetenskapliga rön till!
Nordiska barnreferensintervall i framtiden
NORIP har fört det goda med sig att många stenar
har behövt vändas. Ett behov som aktualiserats är
pediatriska referensintervall. Nu har NFKKs styrelse
gett Henning von Schenck i Halmstad i uppdrag att
jobba med frågan. Den är av intresse i hela Norden
och det finns kollegor i andra länder som vill delta.
Ett nordiskt projekt är under bildande. Detta är ett
konkret arbete som NFKK ser fram emot att stödja.
Sök pengar från NORDFOND 1 juli!
NORDFOND kommer att dela ut ca 100 000 dkr.
till skandinaviska projekt även i år. Skriv gärna en
kort ansökan till 1 juli! Ni som fått anslag tidigare,
glöm inte att skriva en rapport till styrelsen och till
Klinisk Biokemi i Norden.
Nordiskt diskussionsforum
Vid SFKKs styrelsemöte under Nordiska kongressen
i Malmö beslöt vi också att utreda hur vi kan stödja
en utveckling och en breddning av Anders Kallners
elektroniska diskussionsforum. Forumet används
men skulle kunna bli en ännu viktigare mötesplats.
Men det förutsätter att vi försöker skriva lite mer.
Små och stora frågor kan tas upp. Det gäller också
Klinisk Biokemi i Norden. Den är till som ett husor-
gan för oss som jobbar på lab dagligen.
Nordisk underläkarkurs
Ekonomin i NFKK och Klinisk Biokemi i Norden är
stabil och det gör att föreningen kan bli mer aktiv.
Ett förslag som Ingunn Torsteinsdóttir jobbar med
är att ordna en nordisk kurs för alla underläkare.
Detta skulle kunna vara en god möjlighet för en ny
generation laboratorieläkare att lära känna varann
och få inspiration från andra delar av Norden. På så
sätt kan NFKK hjälpa till att skapa nya kontakter.
Lycka till 2006
Den Nordiska kongressen 2004 är förbi men fort-
farande spelar ett stilla leende av glädje på mina
läppar. Det är bara att avundas Børge Nordestgaard
och hans kollegor som nu har två års spännande
förberedelser framför sig.
Per Simonsson
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook