Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 16, 2004 - page 2

2
Klinisk Biokemi i Norden
I NDHO L D
Klinisk Biokemi i Norden er medlemsblad for Nordisk Forening for Klinisk Kemi
Entusiasme i 15 og 55 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tor-Arne Hagve
Nytt fra NFKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Per Simonsson
XXIX Nordiske Kongres i Malmö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Redaktionen
Diagnostik: Nye metodologiske initiativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Erik Magid
Viktigt att ”Laborera rätt och lagom” med Vad är ett lagom pris? . . . . . . . 17
Nils Tryding, Johan Hultdin och Anders Larsson
P-Cystatin C: En bra glomerulär filtrationsmarkör men även en . . . . . . . . 24
intressant risk markör
Anders Larsson
Doktorgrader: Glycerol kinase deficiency
– clinical, biochemical and genetic aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Christina Hellerud
SKUP: FreeStyle glukose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Grete Monsen
Debat: Molekylärbiologiska tester.
Räcker ett analysresultat för en livslång diagnos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Anders Larsson
Forsiden: Malmökongressens programkomite. Foto: Drago Prvulovic.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...36
Powered by FlippingBook