Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 9

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 9
Vad som gäller viktiga addresser i den här kontexten,
måste man påpeka att Presidentens slott är beläget vid
Norra Esplanaden i stadsdelen Kronohagen (södra
delen av Estnäs) i Helsingfors.
Som en honnör mot vårt fosterlands 100-årsjubi-
leum publicerade Helsingfors stadsmuseum på nätet
ca. 45.000 st. fotografier, utav sitt arkiv av närmare
en miljon stycken tillsammans, från Helsingfors och
stadsbornas vardag och helg från 1860-talet till idag.
På den websidan blir man lätt krökt.
Det var lätt att hitta på tre objekter anknytande
till nödvändiga adresser för Er, “NFKK2018 -delta-
gare” och Helsingfors -besökare. Ännu på 1800-talet
fanns det åtta stadsdelar i Helsingfors jämfört med
dagens antal av 59 stadsdelar (Den 60. stadsdelen är
Territorialhavet i Helsingfors!
). Av de sextio skall ni
åtminstone hitta fram till stadsdelarna Tölö, Estnäs
och Skatudden.
För det första, det som är viktigast är själva evene-
Bild 2. Hotell Societetshus på Norra Esplanaden. Från 1913 Stadshuset i Helsingfors (Foto Daniel Nyblin 1890, Stadsarkivet i
Helsingfors).
manget, som organiseras i Finlandiahuset vid Tölövi-
ken i Helsingfors, närmare sagt på Mannerheimvägen
13. Den berömda fotografen Signe Brander tog ett
panorama från Nationalmuseets (utsikts)torn bl.a. i
stadsdelen Tölö 1908. I en klipp av panoramat (Bild 1),
visas Västra Chausséen (nuvarande Mannerheimvä-
gen, f.d. Henriksgatan) och parken, eventuellt skogen
(?) till höger, där det nuvarande Finlandiahuset, ritad
av arkitekten Alvar Aalto, byggdes 1971.
För det andra, det sociala programmet är nästan
lika viktigt med det vetenskapliga programmet. Vad
är en kongress för nånting utan gamla och nya goda
kontakter och kolleger! Dessutom är tidspunkten
av vår öppningsceremoni 12.6.2018 inte helt slump-
mässig. Kung Gustaf Vasa grundade ju Helsingefors
468 år tidigare den 12.6.1550! Grundläggandet var
dock först vid nuvarande Gammelstadsfjärden, på
Helsingefors kungsgårds mark och inte precis mitt
i den nutida stan. Den 12. juni firas årligen som
Mata in “NORRA ESPLANADEN 11-13 HELSINGFORS” i Google Maps eller
/.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44
Powered by FlippingBook