Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 8

8 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
Tre viktiga adresser
Nordisk kongress i klinisk kemi i Helsingfors
Solveig Linko
NFKK 2018, Ordförande för kongressen
FD, Docent, EuSpLM
Den XXXVI Nordiska Kongressen
i Klinisk Kemi kommer att äga
rum 12.-15.6.2018 i Helsingfors.
Så stolta är vi, att vi fått möjlighe-
ten att organisera denna händelse
för Er, bästa kolleger. Hjärtligt
välkomna!
Och så stolta är vi också att få
jobba med kongressen nu under Finlands 100-årsju-
bileum. Många festligheter pågår och ses fram emot.
I detta sammanhang är det värt att notera att Presi-
dent Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio tog emot
Danmarks drottning Margarethe II, Sveriges kung
Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, Norges kung
Harald V och drottning Sonja samt Islands president
Guðni Th. Jóhannesson och first lady Eliza Jean Reid
1.6.2017 på förgården till Presidentens slott! Detta
statsbesök var nyhetsmaterial redan 17.5.2017 i Hel-
singin Sanomat. Dessa höga gäster satte guldkanten
på 100-åriga Finland under samma statsbesök. Flott!
Bild 1. Västra Chausséen 1908. Till höger Tölöviken och byggnadsplatsen för Finlandiahuset 63 år innan. (Foto Signe
Brander 1908, Helsingfors stadsmuseum)
Mata in “MANNERHEIMVÄGEN 13 HELSINGFORS” i Google Maps eller
.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44
Powered by FlippingBook