Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 10

10 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
Bild 3. Estnäs och Skatudden sett från Ulrikasborg, sydvästra Helsingfors. (Foto av en okänd fotograf 1895, Helsingfors
stadsmuseum).
Helsingforsdagen, vilka festligheter Ni kommer att
spiksäkert träffas. Ansökan om Helsingfors Stads-
mottagning har inlämnats, och vi ser fram emot
att också träffa Er i Stadshuset, som ligger på Norra
Esplanaden vid Salutorget. Denna byggnad var ritat
av den tyskfödda arkitekten Carl Ludvig Engel och
blev klar 1833. Byggnaden fungerade först somHotell
Societetshuset och som societetslivets centrum i
Helsingfors på 1800-talet (Bild 2). För alla de som
älskar Sibelius musik är det bra att veta, att enligt
stadshusets historia hade Jean Sibelius Karelia-svit sin
premiär där 1864 och Sibelius enda opera Jungfrun i
tornet premiären 1896.
För det tredje, man hittar inte fram till kongress­
middagen utan att ta vägen till Skatudden. Kommer
man ut från Stadshuset (Obs! Inte samma kväll!) och
och sneglar snett till vänster, är man nästan framme
Bild 3). Middagen serveras vid Wanha Satama (över-
sättn. “Gamla Hamnen”) på Lilla Hamngatan 3-5.
Tvillingsbyggnaderna ”Fläder” (lat.
Sambucus
) och
”Poppel” (lat.
Populus
) enligt sina ursprungliga
kvartersnamn har sin historia oavskilt kopplad med
Aktiebolaget Helsingfors Magasin. Byggnaderna
ritades av byggmästare-arkitekten Elia Heikel 1897.
För hundra år sedan hade Wanha Satama en viktig
roll som tullmagasin av stora handelshus. Mellan
tvillingsbyggnaderna byggdes senare hamnbanan
längs vilken kryddor och kaffe fraktades från Tölö
bangården till Skatudden. Smakligt!
Följ aktivt kongressens webbsida
för vidare upplysningar och mera detaljerat program!
Besök det moderna Helsingfors och läs mera vid
!
Mata in “LILLA HAMNGATAN 3-5 HELSINGFORS ” i Google Maps eller
.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...44
Powered by FlippingBook