Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 7

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 7
Programmet för nordiska kongressen i klinisk kemi
i Helsingfors den 12 - 15 juni 2018
Kari Pulkki
Ordförande för kongressens vetenskapliga kommitté
Vad betyder laboratorioresultaten
för patienten? Vad ligger bakom
numren? Det tänker vi kliniska
kemister ofta på och det funderar
också våra kliniska kolleger över
när de tittar på laboratorieresul-
taten. Den generella rubriken för
programmet på den nästa nordiska
kongressen fokuserar sig på hur numerisk data kan
(och skall) förädlas till information
(information bey-
ond numbers)
. Kongressen börjar på tisdag kväll med
plenum och öppning av utställningen och kongressen.
Det blir tre parallella symposier från onsdag morgon
till fredag middag, allt som allt 15 symposier och sex
plenumföreläsningar. Teman kommer att omfatta
påverkan av laboratorioeanalyserna, laboratoriet
och diabetes, fettlever och laboratoriet, koagulation,
prenalytisk och postanalytisk kvalitet, molekylär
hematologi, hur hjälper farmakogenetiska och nya
genetiska analyser (NGS) patienten?, kardiovaskulära
laboratorietester, nya laboratorieanalyser och Astrup-
prisdeltagarnas presentationer.
Programmet för nästa årets kongress skall också
innehålla sammanfattningar av nordiska genom-
projekter, screening av metaboliska sjukdomar hos
nyfödda och två symposier om grunder, metoder och
tolkning av genetiska och epigenetiska analyser. Det
finns också möjligheter att delta i industriella sympo-
sier. Vi kommer också varje dag att diskutera utvalda
posters vid en touch-screen vägg på utställningsområ-
det. Mer information kommer att finnas på kongres-
sens hemsida:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44
Powered by FlippingBook