Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 3

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 3
I NDHOL D
Klinisk Biokemi i Norden er medlemsblad for Nordisk Forening for Klinisk Kemi
Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Linda Hilsted
Ordförandespalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Yngve Thomas Bliksrud
Programmet för nordiska kongressen i klinisk kemi i Helsingfors den 12 - 15 juni 2018 . . . . . . . 7
Kari Pulkki
Nordisk kongress i klinisk kemi i Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Solveig Linko
Invitation to “The Arctic Experience 2018” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tor-Arne Hagve
The Astrup Prize 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hur väljer man den bästa cystatin C-baserade estimeringsekvationen för GFR? . . . . . . . . . . 14
Anders Grubb, Ulf Nyman, Jonas Björk
Provstabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anders Larsson, Helle Borgstrøm Hager
Håndtering af interferens på thyroideahormonassays på Siemens Dimension Vista 1500 . . . . . . . 24
Pia Bükmann Larsen, Betina Klint Nielsen
Dags att lägga till fruktosamin till vårt analyssortiment för diabetesvården? . . . . . . . . . . . . 28
Anders Larsson och Johanna Helmersson-Karlqvist
Summary of an evaluation organised by SKUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dr Watson på mottagningen: Om Artificiell Intelligens i sjukvården . . . . . . . . . . . . . . . 34
Johan Bjerner
Info om NFKK och redaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Omslagsbild: Södra hamnen i Helsingfors. Vy söderut mot Blekholmen och Klippan. Foto: Henrik Alfthan.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...44
Powered by FlippingBook