Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 38

38
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
De siste årene har Anders Kallner og Elvar Theo-
dorsson arrangert kurs i ”Statistikk og kvalitetsarbete
innom laboratoriemedicin” på Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Stockholm. Kurset har tre hovedele-
menter som er mer eller mindre sammenvevde.
For det første gis en innføring i ulike statistiske
metoder. Man begynner med det enkle som t-tester,
ANOVA og korrelasjon. Den teoretiske bakgrunnen
for testene forklares, parallelt med praktisk demon-
strasjon i Excel. Etter hvert blir det mer komplisert,
og på kursets 4. dag ankommer Johan Bjerner som
”gjeste-forelser”. Han forklarer multivariant analyser
på et forbløffende begripelig vis, noe som det står res-
pekt av, og underholder dessuten med sang og gåter.
Til Stockholm for å lære statistikk…..
Kristin M. Aakre
Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Dette bør man absolutt få med seg, nesten uavhengig
av interesse for statistikk.
Videre fokuserer kurset på hvordan statistikk
anvendes innenfor laboratoriemedisinen. Man får
en innføring i alle de ”dagligdagse” temaene, som for
de erfarne kanskje fremstår som enkle men som kan
være komplisert å holde styr på, spesielt når man er
tidlig i karrieren: Hvordan sammenligner man ulike
målemetoder, hvordan skal de valideres og verifise-
res. Og hva var nå egentlig forskjellen på validering
og verifisering? Hvordan skal man gjøre intern og
ekstern kvalitetskontroll, hvordan blir sporbarhet for
metoder etablert og hvordan bestemmes riktigheten?
Hva er GUM og mentor-adaptor metoden? Alt dette
Anders Kallner. (Foto: Kristin M. Aakre).
Elvar Theodorsson. (Foto: Kristin M. Aakre).
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook