Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 45

45
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
robiologi och immunologi. Sen sker det ofta en sub-
specialisering.
– Några problem med polyvalent utbildning?
– Nej, mest fördelar. Både medicinskt – man ser
hela patientens problem – och administrativt.
– Forskar ni vid São José?
– Nej, inte här. Det gör man bara på universitets-
klinikerna.
Sverige – Portugal. Likheter - olikheter.
Sen kommer vi till det unika. Dr Rodrigues leder
mig in i sjukhuskapellet, niger som man skall inför
altaret. Kapell är helt klart en felaktig beteckning på
vad som nu slår den vandrande vetenskapsmannen
med häpnad.
En monumental kyrka visar sig ruva intill Aku-
ten. Två skruvade marmorpelare bevakar ingången.
Kyrkan, byggd på 1500-talet för att tjäna det som då
var ett kloster, välver sig över besökaren. Altaret är
upplyst och på den stora altartavlan tillber den helige
Ignatius – ja, detta var ett jesuitkloster – madonnan
med barnet. Väggarna är delvis klädda med blått
kakel.
– Det är mässa tre dagar i veckan, informerar en
yngre läkare som är kyrkligt engagerad. Men kyrkan
var egentligen tänkt som sakristia. Men sen blev kyr-
kan inte färdig så sakristian fick bli kyrka.
Längs ena väggen finns skåpen för de sakrala dräk-
terna.
– Kyrkan och klostret skadades allvarligt vid jord-
bävningen 1755. Men kyrkan byggdes upp igen. Lik-
som klostret, som senare blev ett sjukhus.
Tända ljus, inga dataskärmar. Anrika lokaler, fem-
hundra år gamla. Långt från bullret av analysinstru-
ment. Kyrka och
core laboratory
. Kakel och klinisk
kemi.
Ora et labora
.
Helt klart olikheter.
Dr Rodrigues tar upp sin iPhone. Nytt möte kallar.
Som överallt annars.
Helt klart likheter.
Dr. Carvalho Rodrigues framför kakelvägg.
Akutens väntrum. (Foto: Per Simonsson).
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48
Powered by FlippingBook