Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 39

39
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
er betydelig klarere etter at man har vært i Stock-
holm. Det blir også demonstrert ulike Excel baserte
programmer for hvordan noe av dette kan gjøres.
Begrepene forklares på en enkel måte, samtidig gås
det såpass i dybden at også de med en del erfaring
innenfor feltet har utbytte av det.
Den siste delen av kurset er praktiske øvelser i
Excel. Dette gir et innblikk i hvordan Excel fung-
erer som statistikk program og hvordan man kan
programmere i det. Det kan selvsagt diskuteres hvor
hensiktsmessig det er å bruke Excel som statistisk
analyseverktøy, men på et kurs som dette har det
absolutt en hensikt. Excel er det regneprogram som
vanligvis brukes ved kvalitetsarbeid på laboratoriene.
Kurset gir en mulighet for at alle, uansett statistiske
forkunnskaper og erfaring med dataverktøy, til å lære
å benytte et verktøy man har tilgang til overalt hvor
det finns en computer.
Når det gjelder det sosiale fortjener det også en
anmeldelse. Man møter hyggelige kollegaer fra hele
Skandinavia. Første kursdag arrangeres felles mid-
dag, av meget høy ekstern og intern kvalitet. Kurset
har vanligvis gått i uke 50, som kanskje ikke er den
gunstigste tiden å forlate mann og barn, men sam-
tidig er adventstiden i Gamla Stan meget vakker, og
det hadde vært mulig å kombinere med en langhelg.
Billig overnatting for hele familien (enkel standard)
finns på Vandrarhemmet i Stockholm, en fullrigger
plassert ved havnen like ved Grand Hotell. Kursda-
gene er lange, fra 08-17, så dere får ikke se Stockholm
i dagslys. Dette kan virke avskrekkende. Hvordan
klare 9 timer statistikk pr. dag i desember? Det må
nevnes at Anders Kallner og Elvar Theodorsson
har en helt særegen måte å forelese på. De gjør det
sammen. Den ene innleder et tema evt. en setning,
mens den andre fullfører. Anders kan alle formler og
gjør alle utregninger i hode (!!), mens Elvar krydrer
forelseningene med en hel del fasinerende statistiske
anekdoter. Denne formen på undervisningen gjør
at man klarer å beholde konsentrasjonen, i alle fall i
betydelig større grad enn til vanlig. At ettermiddagen
er satt av til praktiske øvelser i Excel gjør det også let-
tere å konsentrere seg.
Summa summarum, kurset anbefales både for bio-
ingeniører som jobber med kvalitetsarbeid på labora-
toriet, leger i spesialisering, overleger eller andre som
ønsker å få en innføring i statistikk, praktisk og teo-
retisk. Det gir en innføring i det basale, samtidig som
det også går i dybden på enkelte tema. Slik sett burde
her være noe for enhver smak. God tur!
Tistlar i aftonsol. (Foto: Henrik Alfthan).
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook