Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 28, 2016 - page 15

XN-SERIEN ÄR SYSTEMET FÖR DIG ...
när pålitliga hematologiresultat räknas. När ett effektivt arbetssätt är viktigt. Då förmågan att vara förberedd på
framtidens behov gör ditt laboratorium framgångsrikt ... VARJE DAG.
GIVING EVERYTHING. EVERY DAY.
Name: Svetlana R.
Job: Medical Lab Technician
Mission: Guardian Angel
Name: XN-9000 DI
Job: Efficient Analysis
Mission: Pathfinder
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52
Powered by FlippingBook