Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 28, 2016 - page 9

Klinisk Biokemi i Norden · 2 2016
 | 9
rapportert så mange mennesker i en badestamp av
den typen man brukte på Finse. Inkludert de for-
skjellige konserveringsvæskene og snøbadingen, ga
dette ny innsikt i et felt mange tidligere kun har hatt
sporadisk kontakt med, på både godt og kaldt. Det
planlagte forsøket med hundesledekjøring måtte
dessverre avbrytes på dag tre grunnet matrikseffekter
knyttet til værforholdene. Den etiske godkjenningen
her var dessuten tvilsom i utgangspunktet i det man
ville risikert å sammenligne nedarvede polfarere med
mer sydeuropeisk anlagte tråsykkelkjørere, sistnevnte
fullstendig ukjent med kupert terreng. Forsøket ble
erstattet av et surrogatguidet besøk på Rallarmuséet
som lå ca 100 meter gange i snøstorm, eller ca 15
anfall målt i dødsangst bortenfor hotellet. Her fikk
man mye informasjon om Rallarhistorien samt fikk
vite at det på Finse befinner seg et rustent grytelokk til
en verdi av 700.000 NOK fra StarWars-innspillingen.
Avsluttende ord
Ved avreise fredag morgen kunne man trygt konklu-
dere med sluttresultatet av dette fantastiske kurset;
17 skandinaver med klinisk signifikant bedre skri-
veegenskaper enn før ankomst, og ikke minst dan-
nelsen av et kjemisk bånd til andre nordiske deltakere
som ikke ser ut til å løses opp ved tilsetning av tid …
I snøstorm med dødsangst på vei til Rallarmuséet. Foto: Tone Bukve
Dansk-norsk gruppearbeid. Foto: Tone Bukve
Vikinger i badestamp. Foto: Åsne Bakke
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...52
Powered by FlippingBook