Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 28, 2016 - page 4

4 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 2 2016
The times They are A-Changing
Anders Larsson
Det är nu lite drygt 50 år sedan Bob
Dylan för första gången sjöng låten
”The Times They Are A-Changin” (1).
Ser man tillbaka såmåsteman säga att
det är oerhört mycket somhar ändrats
under dessa 50 år. För 50 år sedan så
körde vi mindre än 10 kaliumanalyser
per dag och det tog en hel dag för en BMA att utföra
analyserna av dessa 10 prover. Om det låter konstigt
så var under samma tid också state-of-the-art hjärtin-
farktsbehandling att lägga patienten i säng i 6 veckor
ochmanmatades med sked och hade bäcken för att inte
anstränga hjärtat genom att äta själv eller gå på toalet-
ten. I dag försöker vi få upp hjärtinfarktpatienterna så
snabbt sommöjligt för att förbättra prognosen för dessa
patienter. Under 60-talet kom de första kemianalysato-
rerna till de svenska laboratorierna. Då användeman sig
av hinkar när man fyllde på reagens och idag tar vi fram
reagenskasetter somrymmer några 10-talsmilliliter. För
några år sedan skulle vi utvärdera en ELISAoch började
läsametodbeskrivningen sommedföljde kitet. Där stod
det att flaskan med tvättkoncentrat skulle spädas med
12 liter vatten! Jag tittade runt i våra skåp för att se om
vi hade något som rymde minst 12 liter, men hittade
ingenting större än 5 liter. Mjölkspannarna/reagens-
hinkarna hade för länge sedan pensionerats. Mycket
har förändrats i sjukvården under de senaste 50 åren!
Som sagt det är inte bara här på laboratorierna som
det skett stora förändringar utan även inom övriga
sjukvården. Det är därför kanske inte så konstigt att det
finns en hel del publikationer som citerar Bob Dylans
låt ”The Times They Are A-Changin”. Det komnyligen
en artikel i British Medical Journal där man uppmärk-
sammat användningen av Dylans sånger i vetenskapliga
publikationer (2). Enligt denna artikel så var de tvåmest
citerade sångerna ”The Times They Are A-Changin”
med 135 citeringar och ”Blowin in the Wind” med 36
citeringar (1, 3). Det fanns också titlar med varianter
på Dylans sånger som Knockin’ on pollen’s door: live
cell imaging of early polarization events in germinating
Arabidopsis pollen.
Vi kan nog förvänta oss att vi kommer fortsätta att
citera Dylans sånger även i framtiden för påståendet
”The Times They Are A-Changin” kommer nog gälla
även under de närmaste årtiondena. Jag förväntar mig
dels att det börjar bli lite mer fart på DNA- och RNA-
analyserna. Visst, de ökar procentuellt snabbare än
många andra analyser, men totalantalet är fortfarande
väldigt lågt. Ett annat område som jag hoppas på är
CNS-relaterade markörer. Det är ett jätteområde som
vi knappt har berört ännu så länge. Man tycker t.ex. att
det borde vara möjligt att hitta biomarkörer för kronisk
smärta. Det är ett område som kostar mycket pengar,
man räknar med att kostnaden för kronisk smärta i
Sverige närmar sig 100 miljarder kronor om året. Utan
något sätt att kvantifiera smärtan är det lätt att nedprio-
ritera dessa patienter. Eller för att citera Dylan: Do you
understand my pain (4)?
Den CNS-markör som är den mest aktuella är nog
S100B vid misstänkt skallskada. Vi presenterade de
nordiska rekommendationerna under 2015 i KBN (5)
och det verkar som det är fler och fler laboratorier som
sätter upp metoder för att mäta S100B. Detta har i sin
tur medfört att Equalis precis har påbörjat ett externt
kvalitetssäkringsprogram för S100B vilket innebär att
vi har möjligheter att få en extern kvalitetssäkring av
analyserna. Det är positivt att kvalitetssäkringsorga-
nisationerna är villiga att satsa på nya analyser som är
under utveckling och inte bara hålla sig till de gamla
klassiska analyserna där man har stora volymer och
många laboratorier som utför analyserna.
Referenser
1. Dylan B. The Times They Are A-Changin. 26
oktober 1963.
2. Gornitzki C, Larsson A, Fadeel B. Freewheelin’
scientists: citing Bob Dylan in the biomedical
literature. BMJ 2015;351:h6505
3. Dylan B. Blowin in the Wind. 16 april 1962.
4. Dylan B. Is Your Love In Vain? 28 februari 1978
5. Knut Wester, Kristin Lilleholt, Linda Hilsted,
Anders Larsson, Johan Undén. New Scandina-
vian guidelines for initial management of mini-
mal, mild and moderate head injuries in adults
– implications for clinical laboratories. Klinisk
Biokemi I Norden, 2015;27(2):12-5. (
.
nfkk.org/images/kbn/pdf/kkn2015-2.pdf)
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...52
Powered by FlippingBook