Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 28, 2016 - page 8

8 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 2 2016
I praksis
Det ble tilslutt etter nøye seleksjon inkludert n=17
deltakere fra henholdsvis Norge og Danmark. En
svensk deltaker var påmeldt, men trakk seg av ukjent
grunn etter at Norge hadde vunnet 12 av 16 første-
plasser i Tour de Ski. Kurslederne delte ut bakgrunns-
materialet på togene fra Oslo og Bergen, og de unge
padawans (Star Warsk for lærling) prioriterte på det
tidspunktet å lese nøye gjennom dette, fremfor å nyte
utsikten fra togvinduene eller delta i sosialisering.
Ved ankomst hotellet «Finse 1222» fortsatte kurset
med en kort introduksjon før deltakerne ble delt i fire
grupper, minst to forskjellige nasjonaliteter i hver.
Neste dag arbeidet samtlige grupper flittig. Noen
vurderte sågar å korte inn lunsjen, mens andre prio-
riterte en liten sightseeing ute i snøen. Dagens harde
arbeid ble godt belønnet med bading i stamp (norsk
utendørs minibasseng) ledsaget av noen dråper ake-
vitt og medbrakt dansk eliksir. Temperaturmålinger
viste 43 grader celcius og deltakerne prøvde seg der-
for periodevis på nedkjøling i snøen. Dessverre var
det skaresnø på Finse, og man måtte benytte seg av
negler og rå kraft for å få lagt igjen avtrykk (engler)
i snøen. Median tilbrakt tid i stamp var 29 minutter,
minimumstid 0 minutter og maksimal tid (outlier/
rekord) var 3 timer, noe som igjen ble funnet å kor-
relere positivt med antall skrukkete fingre og tær.
Referentene (rekordinnehaverne) ønsker i en fot-
note å påpeke at de etter avsluttet stamping anså seg
selv som rene nok, og dermed ikke var ansvarlige
for bråk fra stampen etter midnatt, ei heller for tapt
dansk “bagasje”.
Utbytte
Etter fire dager på hotellet «Finse 1222» var resulta-
tene både litterært og sosialt signifikante, enten man
så på det fra en ensidig eller tosidig fordeling rundt et
gigantisk trebord som hadde tilhørt dronning Sonja.
Praten i gruppene fløt nå sømløst sammenlignet
med dag en og to. Nordmenn som før fryktet lengre
samtaler på dansk, kommuniserte på dag tre og fire
betydelig bedre enn fjellaper i kontrollgruppen, selv
om noen filologiske diskrepanser fremdeles ga god
underholdning.
Når det gjelder målet om bedre skriveferdigheter
har vi ingen definert gullstandard eller kalibrator å
sammenligne med, men en klinisk vurdering tilsier
at dette målet i høy grad ble oppnådd og vil få stor
nytte innen andre bruksområder. En ting man terpet
grundig på var f. eks at ethvert manuskript «… need
a sexy title!». En mer objektiv vurdering kan for øvrig
gjøres av dere lesere; den endelige flerkulturelle inte-
grerte artikkelen kommer forhåpentligvis på trykk i
SJCLI en gang i løpet av sommeren 2016.
Underresultater knyttet til sosiale aktiviteter var
også fullt ut akseptable. Det er sannsynligvis aldri
Kursdeltakere og redaktører i SJCLI samlet, helt til venstre kursleder, Tor-Arne Hagve. Foto: Tone Bukve
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...52
Powered by FlippingBook