Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 16

16 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
presentasjon fra alle de nordiske landene, med ca.
400 medlemmer i Danmark, 430 i Finland, 400 i
Sveige, 143 i Norge og 10-15 medlemmer på Island.
Han fremstod som en slags dansk Hugh Grant der
han elegant og med humor presenterte hvor langt vi
har kommet med arbeidet med preanalyse her i nord.
Et felt der vi i liten grad har engasjert oss (i likhet
med de fleste andre land i Europa) er i den pre-pre-
analytiske fasen. Kanskje vi kunne samarbeide innen
Norden om å lage anbefalinger som har som mål å
redusere unødvendige laboratorieprøver? Kunne
dette kanskje være en oppgave for den nyetablerte
nordiske arbeidsgruppen under EFLM? I Porto
ble “Preanalytical Working Group of the Nordic
countries” nemlig etablert. Medlemmer er: Gudmun-
dur Sigthorsson (Island), Gunn Kristensen (Norge),
Jonna Pelanti (Finland), Kjell Grankvist (Sverige) og
leder Mads Nybo (Danmark).
Under mange av foredragene ble tilhørernes opp-
merksomhet og engasjement økt gjennom bruk av
mentometeravstemninger. Konferansen ble avsluttet
med en paneldebatt, før det ble foretatt en prisutde-
ling til beste postere, den ene plukket ut av en viten-
skapelig komité, den andre utpekt av kongressdelta-
kerne selv. Den første prisen gikk til Raffick Bowen
fra USA med postertittelen ”Chemical modification
of plastic blood collection tubes to achieve hydro-
philic interior surfaces to minimize interference”.
Publikumsprisen gikk til Céline Maitte fra Frankrike
med postertittelen ”Deployment of caregivers pre-
analytical referents in units of care: experience feed-
back from French General Hospital”.
Porto - mer enn kongresslokaler
Før og etter kongressen fikk vi anledning til å
smake litt på hva Porto har å tilby utenom det fag-
lige. Porto er en av de eldste byene i Europa, plassert
ved Douroelvens utløp i Atlanterhavet. Byen fikk
verdensarvstatus i 1996, og ble senest i 2014 kåret til
kontinentets beste destinasjon av reiselivsmagasinet
European Best Destinations. Byen har ikke bare gitt
navn til portvinen, men til hele landet. Portvinen
oppstod litt tilfeldig da noen engelskmenn i 1678
kjøpte restlageret fra en klostervingård og lurte på
hvordan de skulle frakte vinen hjem til England uten
at den ville bli ødelagt. De fant på å tilsette litt brenne-
vin til hvert vinfat før den lange sjøreisen. Resultatet
ble en kjempesuksess i England, og portvinsindu-
strien tok for alvor av da en traktat mellom England
og Portugal i 1703 reduserte tollen både på portugisisk
vin og engelske ullvarer. Turister kan i dag besøke
lagerhusene som ligger langs elven i bydelen Vila
Nova de Gaia. Store bokstaver på takene viser navn
som Taylors, Graham og Croft. Her modnes fremde-
les portvinen før den tappes på flasker og transporte-
res til hele verden. Ikke lenger med lavbunnede båter
langs elven, men på lastebiler. I portvinshusene kan
man lære om portvinsproduksjonen og smake på de
ulike portvinstypene. Bydelene Vila Nova de Gaia og
Porto sentrum sveises sammen av en massiv jernbro
fra 1877, tegnet av Gustave Eiffel. Og hva kjøpte jeg
med hjem fra Porto? Portvin selvfølgelig. Denne
gangen var det heldigvis ikke nødvendig å kjøpe en
dyr kjøkkenmaskin for å konsumere varen.
Portvinstønner
Mads Nybo sjarmerte publikum.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...52
Powered by FlippingBook