Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 12

12 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
Smakebiter fra europeisk konferanse
om preanalyse i Porto
Helle Borgstrøm Hager
Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold
Tre møter – økende popularitet
“European Conference on Preanalytical Phase” i regi
av European Federation for Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (EFLM) ble arrangert for tredje
gang i mars 2015. Denne gangen i Porto i Portugal.
Konferansen ble første gang avholdt i Parma i Italia i
2011. Den gangen kom jeg hjem litt klokere om pre-
analyse og med en stor parmaskinke - som resulterte i
innkjøp av en dyr kjøttskjærermaskin, som siden har
stått sørgelig ubrukt.
I Parma var det 300 deltakere og 33 postere og
hele arrangementet ble avholdt på universitetssyke-
husområdet. I pausene var det endeløse køer foran
matstasjoner og toaletter, men maten og espressoen
var utsøkt og deltakerne glade - over endelig å være
på et europeisk møte med fokus på preanalyse, eller
kanskje også takket være det pene vårværet og vinen
som ble servert til lunsjen?
To år senere, i 2013 var konferansen i Zagreb i
Kroatia, med 381 deltakere og 82 postere. Og nå var
det altså tid for det tredje møtet. Denne gangen med
imponerende 600 deltakere og 171 postere, og sted for
arrangementet var konferansearealene i tilknytning
til et fem stjerners hotell i Porto. Konferansen ble
åpnet av den veltalende og smittende energiske Ana-
Maria Simundic fra Kroatia som er leder av EFLMs
arbeidsgruppe for preanalytisk fase. Denne arbeids-
gruppen har de siste årene utført spørreundersøkelser
og initiert prosjekter i tillegg til at de har arrangert
tre preanalytiske konferanser. Norden er sterkt repre-
sentert i arbeidsgruppen: Kjell Grankvist fra Sverige,
Gunn B. B. Kristensen fra Norge og Mads Nybo fra
Danmark. Deltakerne på konferansen var laborato-
rieleger og bioingeniører fra hele Europa. Mitt reise-
følge bestod av tre bioingeniører fra Norsk kvalitets-
forbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
(Noklus): Wenche Iren Bjelkarøy, Kari van den Berg
og Anne Lise Saga. Med oss i bagasjen hadde vi to
EFLMs arbeidsgruppe for preanalytisk fase. Nr. 2 fra høyre er Gunn B.B. Kristensen, nr. 4 fra høyre er Mads Nybo og nr. 6 fra
høyre er Kjell Grankvist.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...52
Powered by FlippingBook