Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 9

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
 | 9
Den XXXV
e
Nordiske Kongres i Klinisk Biokemi
2016
Mads Nybo, Lars Melholt Rasmussen
Som annonceret i
Göteborg afholdes
NFKK-kongressen
2016 i Odense,
Danmark
Udover at være H.C.
Andersens fødeby er
Odense også byen, hvor den XX
e
Nordiske Kongres i
Klinisk Biokemi blev afholdt for næsten 30 år siden
det vil sige i 1986. Som inspirationskilde for vores
planlægning af 2016-kongressen har vi kigget i pro-
grammet for 1986 for at se, hvad fokus var for klinisk
kemi dengang og vi må erkende at mange aspekter i
vores fag fortsat er som de var for 30 år siden – men
også, at der er kommet rigtig meget nyt til og at
mange aspekter i relation til at afholde en kongres er
meget anderledes i dag. Vores tilbageblik har sam-
tidigt mindet os om at en del ting på vores afdeling
peger tilbage til den kongres, som Odense med stor
succes afholdt for 30 år siden:
En bog! Programmet fra 1986 er en bog på næsten
200 sider (uden annoncer), hvor forsiden er prydet
af et til lejligheden fremstillet kunstværk (af Jørgen
Svenstrup). Kongresprogrammer i dag består oftest af
8-siders foldere med firmareklamer og farvebilleder,
suppleret med diverse henvisninger til internetopslag
o.m.a. I den 30 år gamle kongresbog findes i modsæt-
ning tætskrevne sider med alskens kloge ord og meget
få illustrationer. Fremskridt eller tilbageskridt? Tjah?
Klinisk Kemi er som bekendt i Danmark siden-
hen blevet til Klinisk
Bio
kemi. Nogle vil mene, at
navneforskellen er irrelevant, andre vil mene at den
er signifikant og ligefrem vigtig, ja, definerende for
faget. Vi vil undlade at tage stilling – og dog alligevel
henlede opmærksomheden på det udbredte brug af
præfix’et ’bio’ i f.eks. uddannelser og studieområder
Mandel (Prunus dulcis) Foto: Henrik Alfthan
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...52
Powered by FlippingBook