Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 19, 2007 - page 12-13

12
| 2 | 2007
Klinisk Biokemi i Norden
(Fortsat fra side 11)
Indien, Afrika inte att forglömma. Vi träffade så
småningom en överenskommelse med Coulter där
vi ersatte honom för de försäljngar vi råkade göra
i ”hans länder”. Om Coulter är uppfinnaren vet
jag ärligt sagt inte, men han var patentinnehavare
(patentet har sedan mera än 25 år upphört). Vi
sålde ca 2000 instrumenter till ett styckpris av ca
5000 kronor”.
Technicon kommer på banen
Med historiens første øyekast kan man få inntrykk
av at Technicon i 1965 plutselig og fra intet kom
på markedet med et helt nytt og til da enestående
konsept. SMA 4 (Sequential Multiple Analyzer)
som må ha blitt oppfattet som en revolusjon av
brukerne. Den var et virkelig multiparameter og
multikanal hematologiinstrument som kunne telle
erytrocytter, leukocytter samt bestemme hemoglo-
bin og hematokritt, alt samtidig. SMA 7, som kom
like i kjølvannet, kunne også beregne MCV, MCH,
MCHC og rapporterte dermed syv parametere.
SMA 4 var imidlertid ikke det første instrumentet
for celletelling Tecnicon markedsførte. En enkanals
AutoAnalyzer for hemoglobinmåling kom i 1961,
og et par år senere kom en tokanaler som også tel-
let erytrocytter. Både de tidligste instrumentene og
SMA 4/7 var alle basert på prinsippet med ”conti-
nuous flow”. Cellene ble tellet av en fotodetektor
når de passerte i en jevn væskestrøm gjennom en
flowcelle. SMA 4 og 7 hadde tre separate kanaler;
en hvor cellene passerte gjennom flowcellen uten
forutgående hemolyse for telling av erytrocytter,
en hvor erytrocytter ble hemolysert for telling av
leukocytter og en for måling av hemoglobin med
cyanmethemoglobin-metode. Instrumentet hadde
en kapasitet på 30 prøver i timen. Selv om
Tecnicons SMA serie hadde et til da usedvanlig
stort repertoar og stor kapasitet, fikk de tidlige
instrumentene angivelig ikke så stor utbredelse
som man skulle tro. Hovedårsaken var at teknolo-
gien fortsatt ikke var god nok for rutinevirksom-
het, ikke minst fordi instrumentene krevde svært
hyppig rekalibrering og var teknisk krevende å
bruke og å vedlikeholde.
Kappløpet mellom Coulter og Technicon
Coulter markedsførte i 1968 Model S, som på alle
måter kunne konkurrere med Technicons SMA 4/7.
Modell S hadde også et repertoar på syv parametre
og dertil en kapasitet på hele 100 prøver i timen. I
tillegg var instrumentet brukervennlig og stabilt.
Det ble en bestselger. Instrumentet førte til at det
i de hematologiske laboratorier ble to arbeidssta-
sjoner; en for de automatiserte analyser og en for
differensialtelling og manuell telling av trombo-
cytter. I 1970 introduserte Technicon Hemalog-8,
som i tillegg tellet trombocytter med kapasitet på
60 prøver per time. Trombocyttene ble tellet i en
separat kanal etter hemolyse av erytrocytter. I 1974
kom en versjon med kapasitet på 90 prøver i timen.
Men teknologien var den samme, med behov for
hyppige kalibreringer, hvilket begrenset bruken av
instrumentet.
XE-5000
Mana
g
in
g
your cases!
SYSMEX DANMARK
Møsvråvej 23, 6051 Almind, Denmark
Phone +45 70 2045 01 · Fax +45 70 2045 41
www.sysmex.dk
SYSMEX SVERIGE
Marios Gata 13, 43437 Kungsbacka, Sweden
Phone +46 (300) 5672 02 · Fax +46 (300) 5672 03
www.sysmex.se
SYSMEX NORGE
Hvamsvingen 24, 2013 Skjetten, Norway
Phone +47 63 8401 60 · Fax +47 63 84 31 40
www.sysmex.no
(Fortsætter side 14)
Resultatutskrift fra SMA 7, med 7 parametere.
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,...48
Powered by FlippingBook