Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 26

26
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
EFCC (European Federation of Clinical Chemistry
and laboratory Medicine) og UEMS (European
Union of Medical Specialists) arrangerer sin første
kongress sammen i lisboa, Portugal 13-16 oktober
2010
Men har vi bruk for enda en kongress? det finnes
atskillige allerede, både i norden og internasjonalt
Med mer eller mindre fristende program og utbytte
Vil nok et tilbud tilføre oss som skal utøve faget labo-
ratoriemedisin noe verdifullt? Finns det noe å lære i
lisboa, som kan gjøre hverdagen på laboratoriet mer
interessant og kanskje aller helst hjelpe oss til å gjøre
en bedre jobb etterpå?
For at vi skal ha bruk for enda en kongress må
den være annerledes, annerledes enn alle de gode og
interessante tilbud som finnes allerede det er også
det arrangørene lover oss i sin invitasjon til lisboa
hovedmålsetningen med kongressen skal være å vise
samspillet mellom klinisk og laboratoriefaglig medi-
sin, reflektert i kongressens valgspråk; “laboratory
Medicine at the Clinical interface” Foreleserne skal
rekrutteres både fra laboratoriet og klinikken for å
kunne skape en slik interaksjon, og slik skal begge
fagmiljøer stimuleres deltakerne vil få muligheter
for å knytte kontakter i nye fagmiljøer
Kongress i Lisboa – en annerledes møteplass
Kristin M. Aakre
de fleste sesjonene vil være interaktive det vil bli
arrangert spesielle debattsesjoner der innlederne vil
presentere motstridene synspunkter på viktige faglige
emner og deltakerne blir så invitert med i den videre
diskusjonen om hvordan sentrale laboratorietester
bør brukes i klinisk praksis det vil også bli arrangert
symposier der klinikere og fagpersoner fra laborato-
riemiljøene presenterer tema fra sine ulike ståsted
Videre vil det blir gjennomført ulike utdanningsses-
joner, i noen av disse vil deltagerne kunne gi uttrykk
for sine meninger gjennom avstemming Som vanlig
blir det mulig å presentere sine arbeider som postere,
men alle poster-utstillere vil denne gangen få tilbake-
meldinger på sitt arbeid fra en ekspert innen fagfeltet
dette er helt nytt, og vil sannsynligvis bidra til høyere
kvalitet på posterne og gi et større utbytte enn tidli-
gere for de som presenterer
Nøkkelinformasjon forøvrig:
Abstrakt frist; 15 mai 2010 (gir 10% avslag på regist-
reringsavgift) Registrering inntil 31 juli; 265
Web side;
http://www lisboncongress2010 org/sinvitation html
Arrangørene lover et spennende faglig program, pre-
sentert i et nytt og engasjerende konsept, i en meget
vakker by Både klinikere, laboratoriemedisinere og
andre interesserte helsepersonell oppfordres til å delta
Nordiskt engagemang i kongressen
det finns ett tydligt nordiskt inflytande på kon-
gressen Sverre Sandberg är ordförande i den
vetenskapliga kommittén och lena norlund (se
hennes artikel i detta nummer av KBn!) och
ilkka Mononen, som representanter för UEMS,
är med i organisationskommittén de träffades
i januari i lissabon, bland annat för att besöka
kongresslokalen vid Rio Tejos strand
Lena Norlund och Ilkka Mononen på plats i Lissabon, tillsam-
mans med kongressens arrangör Augusto Machado från Porto.
(Foto: Per Simonsson)
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...48
Powered by FlippingBook