Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 10, 1998 - page 10

27. kongress i kliniskkjemi
Kongressen blir arrangert i tiden 5.- 9. juni 2000.
President blir professor dr. med. Rune U!vik.
Generalsekreterare blir professor emeritus dr.
med.Mikael Farstad
Formann i den vitenskapelige komite blir pro–
fessor dr.med. Sverre Sandberg
Nrerrnere opplysninger om sammensetning av
den vitenskapelige komiteen vil det bli meddelt
om etter hvert.
De tre ovennevnte vii gi informasjoner etter
behov, og vii også vrere takknemlige for innspil
fra nordiske fareninger og andre somhargode ideer
av betydning for en vellykket kongress.
Kongressen avvikles i den nye kongressdelen i
Grieghallen. Kongresslokalene er rommelige, og
vii også gi god plass for utstillere.Grieghallen gir
en utmerket ramme for en del av de naturlige
sosiale aktivitetene under en kongress. Det sosiale
programmet er imidlertid ennå i sin tidlige utform–
ing.
Grieghallen
i
Bergen där kongressen äger rum
112
År 2000 er Bergen en av de ni europeiske
kulturbyer, og Festspillene i Bergen arrangeres i
tiden fra ca. 24. mai til ca. 15. juni dette år.
Deltagerne vii derfor få mulighet til å delta i en
rekke konserter både med unge norske kunstnere
og internasjonale stjerner. Bl.a. arrangeres konser–
ter iOleBulls spesieile sommervilla påLysöen og
Edvard Griegs hjemTrollhaugen.
Vi håper på en fyldig deltagelse og har allerede
reserveJt450hotellrom, som alle liggermindreenn
10 minutters sparsertur fra kongresslokalitetene.
Det vii også bli mulig å velge billigere student–
hotell.
Forel0big velkomne til den 27. nordiske kon–
gress i rhododendronenes by.
Klinisk Kemi
i
Norden 4, 1998
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook