Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 10, 1998 - page 2

INNEHÅLL
109
Redaktionellt
11
o
Nyt fra Styret
111
Nordfond
112
27. Kongress i klinisk kjemi
113
Felles nordiske referanceområder
117
Overgang til IFCC enzymmetoder
124
Vitamin K i plasma
127
Vårdprogram för thyreoideacancer
133
Möteskalender
134
NFKK:s styrelse
135
Innehåll i KKN 1998
Redaktionskommitte för KLINISK KEMI l NORDEN
Huvudredaktör: Kristoffer Hellsing, adress nedan.
Manuskript sändes till huvudredaktör eller det egna landets redaktör.
NFKK
Professor Ebba Nex0
Klin. Biokem. Afd. KH
Århus Universitetshospital
N0rregad~
44
DK-8000 Arhus C
Telefon: +45 8949 3083
Telefax: +45 8949 3060
E-post:
Danmark
Overlcege PalleWang
Centrallabaratoriet
Kolding sykehus
DK-6000 Kolding
Telefon: lnt. + 45 75 50 87 22-6030
Telefax: lnt. + 45 75 52 28 14
E-post:
Finland
Professor llkka Penttilä
Avdelningen för klinisk-kemi
Kuopio universitetscentralsjukhus
SF-702 1
O
Kuopio
Telefon: lnt. +358 17 17 31 50
Telefax: lnt. +3581717 32 00
E-post:
Island
Cand. Pharm. Leifur Franzson
Dept of Clinical Chemistry
Borgarspitalinn Fossvogi
IS-108 Reykjavik
Telefon: lnt. +354 5 25 14 85
Telefax: lnt. +354 5 25 14 72
E-post: leifurfr@sh r.is
Norge
Overlege Tor-Arne Hagve
Klinisk-kjemisk avdeling
Rikshospitalet
Pilestedet 32
N-0027 Oslo 1
Telefon: lnt. +47 22 86 70 10
Telefax: lnt. +47 22 86 70 29
E-post:
Sverige
Docent Kristoffer Hellsing
EQUALIS
Box 977
S-751 09 Uppsala
Telefon: lnt. +46 18 69 31 47
Telefax: lnt. +46 18 69 31 46
E-post: kristoffer.hellsing@equal is.se
Omslaget:
Hamnstaden Bergen där den 27
nordiska kongressen i klinisk kemi äger rum
juni 2000.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...36
Powered by FlippingBook