Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 20, 2008 - page 11

11
| 1 | 2008
Klinisk Biokemi i Norden
At rejse er at leve….
Klinisk Biokemi i Nordens rejsestipendium
Klinisk Biokemi i Norden oprettede sidste år et
rejsestipendium på op til DKK 50.000,00 til anven-
delse i 2006/2007.
Formålet er at styrke klinisk biokemisk udvikling
i Norden. Beløbet skal anvendes til rejse og ophold
ved et laboratorium i udlandet mhp. at:
◆ lære nye analytiske teknikker at kende.
◆ fortsætte en del af sit forskningsprojekt i en peri-
ode på et fremmed laboratorium, som har særlig
ekspertise på området.
◆ skabe kontakt mellem sit eget laboratorium og et
Center of Excellence i udlandet.
Stipendiet kan søges af alle, der arbejder inden for
klinisk biokemi/kemi i de nordiske lande.
Ansøgningen skal indeholde:
◆ en kort beskrivelse af formålet med rejsen og
opholdet.
◆ en bekræftelse fra lederen af laboratoriet i udlan-
det på, at man kan komme som gæsteforsker.
◆ et budget for opholdet.
Det forventes af modtageren af stipendiet, at hun/
han skriver en artikel til Klinisk Biokemi i Norden
om hvad der kom ud af rejsen.
I 2007 blev der uddelt tre stipendier: Søren
Junge Nielsen, Klinisk Biokemisk Afdeling,
Rigshospitalet, København til et ophold ved
Cardioendocrine Research Group, Christchurch,
New Zealand, Ruth Frikke-Schmidt fra samme
afdeling til et ophold hos professor Charles F.
Singh, Department of Human Genetics, University
of Michigan, Ann Arbor, USA og Kristin Lilleholt,
Enhet for medisinsk biokjemi, Sørlandets Sjukhus
HF, Kristianssand, Norge til et besøg hos dr. Lothar
Thomas, Krankenhaus Nordwest, Frankfurt.
Ansøgningen sendes inden d. 1. juni 2008 til:
Palle Wang
Klinisk Biokemi
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
DK-7100 Vejle
E-post: palle.wang@vgs.regionsyddanmark.dk
Redaktionen af Klinisk Biokemi i Norden
A grant will be awarded from Carl-Bertil Laurells
Fund during the XXXI Nordic Congress in Clinical
Chemistry in Helsinki 2008. A maximum of 35.000
SEK will be awarded to scientists less than 40 years
of age working in clinical chemistry laboratories.
The money will first and foremost be used to sup-
port development of methods in clinical chemistry.
Economic support can be given to travel and expens-
es in order to study new methods.
The application should contain a short description
(max. one page, A4, Times Roman 12 pt) of the appli-
cant’s scientific interests and ongoing work. It must be
clearly stated in the application, for what purpose the
funding will be used. A maximum of five published
papers should accompany the application.
The application must be received at latest April 20,
2008 by chairman of the Organizing Committee:
Jarkko
Ihalainen,
Medix
Laboratories,
Nihtisillankuja 1, 02630 Espoo, Finland. E-mail:
Jarkko.ihalainen@medix.fi
Carl-Bertil Laurells
Nordic Fund for Clinical Chemistry
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...56
Powered by FlippingBook