Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 3, 1991 - page 8

t__
N-TERMINAL__;
PROPEPTIOE
o
l
1150
Ål
l
l
l
(20Åll~
Glojular
:
l
!
l;
Domom
Triple -Helicol Domo in
Nontriple- Helicol Domo in
;----COLLAGEN MOLECULE ___...,
(3000Ål
~
:~~~
l
~~
o \ o
05A) '/ '
l
t
l
l
! '
Triple- Helicol Domoin-------..:
l
Nonlriple- Helicol
Nonlriple- Helicol
Domoin
Domoin
Fig. 2. JYp
l
prokollagen med sina amino- och karboxiter–
minalapropeptider. Reproducerats, medtil/stånd.frdn (24).
HO
H
NH
2
1
CH-COOH
'
CH
2
+#
H
N
l
• C-TERMINAL •
i
PROPEPTIDE
i
l
l
(100Å)
l
ClOOÅl
CH2-CH-CH -CH -CH-COOH
l
2
2
l
~
OH
NH2
Fig. 3. Strukturen avpyridinolin-tvärbindningar
i
kollagen.
Pyridinolin är sammansatt av hydroxilysin- eller lysinrester
i
tre olika polypeptidkedjor. I en annan variant fattas hyd–
roxsylgruppen (pilen).
6
Klinisk kemi
i
Norden 4, 1991
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...28
Powered by FlippingBook