Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 3, 1991 - page 2

INNEHÄLL
Redakt ione llt
1
Fallbeskrivning
1
Ny bestyre lse i DSKK
2
Klin isk-kem isk bestämning av kollagenomsättning
3
Fra byrette ti l DNA-teknologi
9
Fallbeskrivn ing
15
Kurser
16
sjukhuskemisterna och deras utbildning i Finland
17
Projektarbete
21
Fallbeskrivning
22
Redaktionskommitte för KLINISK KEMI l NORDEN
NFKK
Docent
T.
Veigar Gudmundsson
Klinisk-kemiska laboratoriet, Landsspitalinn
IS-101 Reykavik
Island
Telefon: lnt. +354 1 60 19 71
Telefax: lnt. +354 1 60 15 19
Nordkam
Bitr. sekretariatschef Arno Nyberg
Nordiskt samprojekt för klinisk kemi
stengårds sjukhus
Norra Hesperiagatan 23 A
SF-00260 Helsingfors
Finland
Telefon: lnt. + 358 O 40 91 78
Telefax: lnt. + 358 O 44 25 91
Danmark
Overlcege Palle Wang
Klinisk-kemisk afdeling
Odense Sygehus
DK-5000 Odense C
Danmark
Telefon lnt. +45 66 11 33 33 lokal 2839
Telefax: lnt. + 45 66 13 28 54
Finland
Professor llkka Penttilä
Avdelningen för klinisk kemi
Kuopio universitetscentralsjukhus
SF-702 10 Kuopio
Finland
Telefon: lnt. +358 71 17 31 50
Telefax: lnt. + 358 71 17 32 00
Island
Cand . Pharm. L.eifur Franzson
Dept of Clinical Chemistry
Borgarspitalinn Fossvogi
IS-108 Reykjavik
Island
Telefon: lnt. + 354 1 69 66 00
Telefax: lnt. + 354 1 69 63 63
Norge
Overlege Tor-Arne Hagve
Klinisk-kjemisk avdeling
Rikshospitalet
Pilestedet 32
N-0027 Oslo 1
Norge
Telefon: lnt. + 47 2 86 70 10
Telefax: lnt. +47 2 86 70 29
Sverige
Docent Kristoffer Hellsing
Avdelningen för klinisk kemi
Akademiska sjukhuset
S-751 85 Uppsala
Sverige
Telefon: lnt. +46 18 66 42 67
Telefa x: lnt. +46 18 54 96 23
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...28
Powered by FlippingBook