Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 3, 1991 - page 4

Ny bestyrelse i Dansk Selskab for
Klinisk Kemi
Bestyrelse:
Overlrege Rene Dybkrer (formand)
Klinisk-Kemisk Afdeling
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
DK-2000 Frederiksberg
tlf. +45 38 34 77 11, lokal4416/4400
fax +45 38 34 77 55---6685
lngeni0r Stig Askaa
Centrallaboratoriet
Centralsygehuset
DK-4200 Slagelse
tlf. +45 53 52 19 00,
l.
2131
fax +45 53 52 94 28 (hospitalet)
l.
Reservelrege Poul Bjerrum
Klinisk-Kemisk Afdeling
K0benhavns Amts Sygehus i Herlev
Herlev Ringvej 75
DK-2730 Herlev
tlf. +45 44 53 53 00, lokal 3293
fax +45 44 94 41 67
Overlrege, dr.med. Ivan Brandslund
Klinisk-Kemisk Afdeling
Vejle Sygehus
DK-7100 Vejle
2
tlf. +45 75 72 72 44-32 43 el
+45 75 72 72 33
fax: +45 75 82 18 14
Lic.pharfi!.. Niels Anker Klitgaard
(Viceformand)
Klinisk-Kemisk Afdeling
Odense Sygehus
DK-5000 Odense C
tlf. +45 66 11 33 33
fax: + 45 66 13 28 54
Professor dr.med. Ebba Nex0
Klinisk-Kemisk Afdeling
Århus Kommunehospital
DK-8000 Århus C.
tlf. + 45 86 12 22 33, lokal 3305
fax +45 86 12 22 33---3347
Akademisk Sekretrer
Reservelrege Peter Schwartz
Klinisk-Kemisk Afdeling
Hvidovre Hospital
Kettegaard Alle 30
DK-2650 Hvidovre
tlf. + 45 36 32 23 63
fax +45 31 75 09 77
sekretariatet
Dansk Selskab for Klinisk Kemi
Att. Inger Danielsen
Klinisk-Kemisk Afdeling
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57,
DK-2000 Frederiksberg
Tlf +45 38 34 77 11, lokal4416/4400
fax + 45 38 34 77 55---6685
Klinisk kemi
i
Norden 4, 1991
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...28
Powered by FlippingBook