Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 21, 2009 - page 7

7
| 1 | 2009
Klinisk Biokemi i Norden
I november 2008 möttes NFKKs
styrelse i Oslo. Vid mötet dis-
kuterades bland annat nordiska
projekt samt ansökningar till
Nordfond. Vi kunde bevilja medel
till alla föreslagna projekt, men
viss anpassning av stödets stor-
lek var nödvändig. Projekten som
stöttes handlar om diagnostisk
och patofysiologisk betydning av
anti-dsDNA (20000 DKK), stokastisk modellering av
biologisk variation och referensvärden i medicinsk
biokemi (12000 DKK) och EQA program för test av
interferens från heterofila antikroppar (20000 DKK).
Vidare information om projekten med stöd från
NFKK finns på websidan http://nc.ibk.liu.se/nfkk/ .
De nationella föreningarna rapporterade många
intressanta nyheter. I Island har man ny ordförande
för sin förening för klinisk kemi, Elin Olafsdottir. I
Danmark hade man börjat fundera över nationellt
koordinering av specialanalytik till olika laboratorier,
bakgrundsdokumentet finns på www.dskb.dk.
Tor-Arne Hagve presenterade bakgrunden till
den generösa donationen från Lorentz och Torunn
Eldjarn till NFKK. Styrelsen har arbetat med prak-
tiska och juridiska aspekter för förverkligandet av
donatorns vilja. Internationellt samarbete är inte all-
tid helt lätt när det gäller att flytta pengar och ansvar
över nationella gränser. NFKK är en vetenskapligt
paraplyorganisation och vi undviker tung administra-
tiv struktur men utan högaktning för lagstiftning kan
verksamheten inte drivas.
The Nordic reference value project NORIP left a
very valuable resource to NFKK in the form of the
material “X”. Despite the somewhat cryptic name
the serum pool is not unknown. On the contrary, it
is one of the best documented reference materials in
the world for clinical chemistry analyses. The mate-
rial is not part of the internationally accepted formal
reference systems but it has proved to be useful in
method development.
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
The shelf life of any biological material is limited.
Until now the Material X (stored in -80 C) has not
shown signs of deterioration. Using it effectively
within a limited timeframe to promote Nordic and
international development in laboratory medicine
would be the best acknowledgement for the work of
the NORIP group as well as to the volunteers who
participated in the collection of samples. Material X
is administered by DEKS and overseen by an expert
group. If you are interested, you´ll find more infor-
mation via www.deks.dk.
Foto: Henrik Alfthan (Korsnäs, Sibbo)
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...60
Powered by FlippingBook