Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 21, 2009 - page 2

2
Klinisk Biokemi i Norden
i ndhol d
Klinisk Biokemi i Norden er medlemsblad for Nordisk Forening for Klinisk Kemi
Ledare: Sjukvården på Island i en tid av svår ekonomisk kris
4
Ingunn Þorsteinsdóttir
Nytt från NFKK
7
Jarkko Ihalainen
Immunologi for kliniske biokemikere: Antinukleære antistoffer
8
Allan Wiik
Hvordan kommunicere statistikk med grafer? 18
Johan Bjerner
Korrekt provtagning - gamla sanningar gäller inte alltid 26
Birgitta Gren
Utvärdering av hållbarhet för kapillärt PK i EDTA-microtainerrör 36
Karin Strandberg och EQUALIS expertgrupp i koagulation
Nytt om Nordiska kongressen 2010 i Oslo 40
Tor-Arne Hagve
KBNs resestipendium 2009 42
Per Simonsson
Nordiska kurs för yngre läkare 2009 43
Bess Frøyshov
Läkemedel och klinisk kemi: Då, nu och framtiden 44
Nils Tryding
Ukontrollerte effekter av plantemedisiner og naturprodukter på laboratorietester 48
Ludvig Daae
Den vandrande vetenskapsmannen: En tidslomme i Florida 52
Palle Wang
Specialistuddannelse for biokemikere ansat på klinisk biokemiske afdelninger
i Danmark 54
Anders Johansen
Referensintervall - Bäst Före 1 december, 2025? 56
Anders Larsson
IFCC News 58
Päivi Laitinen
Forside: Henrik Alfthan (Ångbåtsbrygga, Korsnäs, Sibbo)
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...60
Powered by FlippingBook