Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 4, 1992 - page 1

ISSN 1101-2013
--.-..inisk kemi
i
Norden
Tidskrift för Nordisk Förening för Klinisk Kemi
S-
T4 (fritt,
p
mol/L)
80
Thyreograph
Time course of recurrent toxicosis
in an 82-year old female
TSH
free T4 Thacapzola Levaxlne
mU/L pmoi/L mg/day
pg/day
1. Nov 06, 91
0.00 31
30
100
2. Dec 09, 91
0.33
11
30
100
3. Jan 03, 92
22
12
o
o
4. Jan 25, 92
14
21
o
o
AMI
5. Feb 24,92 0.00
35
o
o
To RAI
o ~~~~~~~~~~~*-~~~
0,001
0,01
O, 1
1
10
100
1.000
S-TSH
(mU/L)
Vol. 4, nr 2
JURI
1992
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...44
Powered by FlippingBook