Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 27, 2015 - page 29

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2015
 | 29
• Behov for åben dialog med DANAK vedr. validering
• Stor læringsproces
• Flere ressourcer i implementeringsfaserne 1-3
• Skeptiske medarbejdere i forhold til ny teknologi
• Kræver tilstrækkelig ventilationskapacitet pga.
varmeudvikling
Hvad har vi lært
De fremtidige fuldautomatiserede laboratorier stiller
andre krav til medarbejderne og ledelsen, og derfor er
det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er klædt
på til dette og
• tør udfordre de gamle vaner
• sikrer god uddannelse i det nye
• vurderer værdien af hver enkelt arbejdsopgave samt
fjerner de ikke værdigivende arbejdsopgaver
• løbende informerer om planer og fremskridt
• løbende optimerer arbejdsprocesser
Fuldautomatiserede laboratorier stiller også andre
krav til leverandørerne af udstyr, da der ofte vil
være en hovedentreprenør, som skal samarbejde med
andre leverandører (i denne sammenhæng underle-
verandører) inden for klinisk kemi/hæmatologi og
koagulation.
Med den fuldautomatiserede laboratorieløsning
har KBA endnu ikke fået alle forventninger indfriet.
Der er stadig plads til forbedringer med hensyn til
svartider på livsvigtige blodprøver. Endvidere har
KBA haft - og har stadig - udfordringer med at opti-
mere og konsolidere personaleressourcer og analy-
serepertoire.
På trods af disse udfordringer giver en fuldautoma-
tisk laboratorieløsning muligheden for konsolidering
af produktionen på tværs af laboratoriespecialerne
og er et vigtigt bidrag til de tidsstyrede patientforløb
og til reduktion af driftsomkostninger i laboratoriet.
Referencer:
1. Hastrup J, Christensen H, Madsen JS, Mogen-
sen CB, Brandslund I. Stability of biochemical
components in blood samples transported
by the new dedicated blood tube transport
system, Tempus600, Klinisk Biokemi i Norden
2013; 25: 38-46
2. Schrøder APD, Tørring N. Rørpostsystem
Tempus600, DSKB-nyt 2014; 3: 6-7
Passionsblomma (Passiflora caerulea). Foto: Alexandra Alfthan.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...52
Powered by FlippingBook