Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 5, 1993 - page 1

ISSN 1 101 -2013
_iniskKemi
i
Norden
Tidskrift för Nordisk Förening för Klinisk Kemi
Nivå
Professionella/
vetenskapliga
organisationer inom
KK
Angränsande
organisationer
med delvis andra
huvudmän/målsättningar
Internationell
l
IFCC
l ..,.,...,___....
.,~
WHO, IUPAC etc.
7
Europeisk
l
FESCC
l
ECCLS
(t?),
ECLM
(?)
Nordisk
NFKK
~
.......
..,__,...,~
NORDKEM
Nationell
l
SFKKIInsKKIINSKKIIFKKFIIIsFKKI • .. Diverse grupper
Nr 2, vol. 5
JURI
1993
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook