Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 16, 2004 - page 2

2
Klinisk Biokemi i Norden
I NDHO L D
Forsiden: Redaktionen efter en 12 km. vandretur på bjergstier. Fra venstre mod højre: Per Simonsson, Ulrik Gerdes,
Palle Wang, Anders Larsson, Henrik Alfthan, Tor-Arne Hagve og Ingunn Torsteinsdóttir.
Nordiska samarbetet speglas i Klinisk Biokemi i Norden . . . . . . . . . . . . . . 6
Ingunn Torsteinsdóttir
Nytt från NFKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Per Simonsson
INR-värden och warfarinbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Juha Horsti
Etablering av kontrollregler for koagulasjonsanalyser
analysert på STA Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anita Tendø Dagre og Heidi Eilertsen
Præanalytisk variation af P-Kalium-ion, stofkonc.
– relevans for primærsektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mads Nybo, Annebirthe Bo Hansen, Bent Petersen, Poul Jørgen Jørgensen
og Søren Risom Kristensen
Laboratorieverksamheten inom Ålands hälso- och sjukvård . . . . . . . . . . . 23
Christian Jansson
Er GUM på tide? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
René Dybkær og Lars Nielsen
Errare humanum est, sed in errare perseverare turpe est! . . . . . . . . . . . . . 30
Monocytes, Tissue Factor and Heparin-coated Surfaces . . . . . . . . . . . . . . . 31
Matilda Johnell
Bokrecension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Anders Larsson
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...36
Powered by FlippingBook