Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 6, 1994 - page 3

Hvor kommer kontrollene fra
?
Du vi/ selvfr:?Jigelig kun bruke materia/er,
du kjenner opprinne/sen til!
Kontrollsera fra NYCOMED er fremstilt av
skandinaviske materialer:
Animalske sera
er fremstilt av blod
fra norske slaktedyr
fri for BSE-virus.
Animalske sera:
SeronormTM
PathonormTM High
PathonormTM Low
SeronormTM Lipid
SeronormTM Pharmaca
SeronormTM Hb/Giucose
AutonormTM
Utvikling/produksjon:
e
SeRO%
Kontakt oss for ytterligere informasjon.
Humanesera
er fremstilt
av blod, hvor hver
blodporsjon er
testet for HbSAg,
HIV l Ab, HIV Il Ab
og Hepatitt C Ab.
Humane sera:
SeronormTM Human
SeronormTM Protein
SeronormTM Lipoprotein
SeronormTM Trace Elements
SeronormTM Bilirubin Paed
Produksjon/markedsforing:
~~
NYCOMED
~-~
PHARMA
1l
E
al
o
-"'
~
16'
~----------------------------------------------~ ~
Danmark
Nycomed DAK /VS
Tlf. 36 77 00 52
Finland
OY Nycomed AB
Tlf. 90 562 3233
Island
Pharmaco
Tlf. 56 58 111
Norge
Nycomed Pharma AS
Tlf. 22 96 36 36
Sverige
Nycomed AB
Tlf. 08 73 12 800
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook