Klinisk Biokemi i Norden Nr 4, vol. 6, 1994 - page 2

INNEHÅLL
105
Nordkems verksamhet tar slut
106
Från nordiska kongressen i Stockholm
111
Er acetoacetat en cytochrom oksidashemmer?
113
Projektarbete: Metodefor å korrigere hemoglobin bestemmelsen
114
Projektarbete: Undervisning i klinisk kjemi på bioingeni!11rh!11yskolen
115
Fallbeskrivning: Fall av högt Hb
120
Styrelsen i det Islandske Selskap for Klinisk Kemi
121
Medisinsk publisering: Et eget fagområde
122
Medisinsk publisering: Utarbetande av manuskript
124
Measurement of rheumatoid factor in the clinicallaboratory
129
Produktnyt
130
Kongresskalender
Redaktionskommitte för KLINISK KEMI l NORDEN
Huvudredaktör: Kristoffer Hellsing, adress nedan.
Manuskript sändes till huvudredaktör eller det egna landets redaktör.
NFKK
Docent Peter Nilsson-Ehle
Klin kem inst, Lasarettet
221 85 Lund
Sverige
Telefon : lnt. +46 46 17 34 52,
46 17 34 49
Telefax: lnt. +46 46 13 00 64
Danmark
Overlrege Palle Wang
Klinisk-kemisk afdeling
Odense Sygehus
DK-5000 Odense C
Danmark
Telefon: lnt. + 45 65 41 28 39
Telefax: lnt. + 45 65 4119 11
Island
Cand. Pharm. Leifur Franzson
Dept of Clinical Chemistry
Borgarspitalinn Fossvogi
IS-108 Reykjavik
Island
Telefon: lnt. +354 1 69 66 00
Telefax: lnt. +354 1 69 63 63
Norge
Overlege Tor-Arne Hagve
Klinisk-kjemisk avdeling
Rikshospitalet
Pilestedet 32
N-0027 Oslo 1
Norge
Telefon: lnt. +47 22 86 70 10
Telefax: lnt. +47 22 86 70 29
Finland
Professor llkka Penttilä
Sverige
Docent Kristoffer Hellsing
Avdelningen för klinisk kemi
Akademiska sjukhuset
Avdelningen för klinisk-kemi
Kuopio universitetscentralsjukhus
SF-702 10 Kuopio
Finland
Telefon: lnt. +358 71 17 31 50
Telefax: lnt. +358 71 17 32 00
S-751 85 Uppsala
Sverige
Telefon: lnt. +46 18 66 42 67
Telefax: lnt. +46 18 54 96 23
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook