Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1990 - page 3

ECCLS
l
IFCC- normer
Gör övergången enkel!
För
CK
ASAT / ALAT
GT
välj
GRANUTEST
l
MERCK
Norge:
Danmark:
Merck A/S
Merck Danmark A/S
47- 2 32 11 50 45- 42 85 66 22
Finland
Merck Oy
358- 90 452 16 44
Sverige:
E . Merck AB
46- 8 20 21 46
Distributör:
KEBO Lab
46- 8 621 34 00
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...92
Powered by FlippingBook