Klinisk Biokemi i Norden Special issue 1990 - page 2

l NNEHÅLLSFÖRTECKN l NG
Redaktionellt 3
Medlemmar i ECCLS:s ad-hoc grupp 5
Preface 7
Related publications from standard setting organizations 9
General introduction 11
Determination of the catalytic activity concentration in serum of Creatine Kinase
(EC2 .7 .3 .2,CK) 17
Determination of the catalytic activity concentration in serum of L-Aspartate Amino–
transferase (EC 2.6 . 1. 1, ASAT) 39
Determination of the catalytic activity concentration in serum of L-Aianine Amino–
transferase (EC 2 .6.1 .2, ALAT) 55
Determination of the catalytic activity concentration in serum of Gamma-Giutamyl–
transferase (EC 2.3.2 .2, GT) 75
Redaktionskommitte för KLINISK KEMI l NORDEN
NFKK
Nordkem
Danmark
Finland
Docent T . Veigar Gudmundsson
Kliniskt-kemiska laboratoriet, Landsspitalinn
IS-1 O1 Reykjavik
Island
Telefon: lnt. + 354 1 60 19 71
Telefax: lnt. + 354 1 601519
Bitr. sekretariatschef Arno Nyberg
Nordiskt samprojekt för klinisk kemi
stengårds sjukhus
Norra Hesperiagatan 23 A
SF-00260 Helsingfors
Finland
Telefon : lnt. + 358 O 4091 78
Telefax : lnt. + 358 O 442591
Overlrege Palle Wang
Klinisk-kemisk afdeling
Odense Sygehus
DK-5000 Odense C
Danmark
Telefon: lnt. + 45 66 11 33 33 lokal 2839
Telefax: lnt. + 45 66 1328 54
Professor llkka Penttilä
Avdelningen för klinisk kemi
Kuopio universitetscentralsjukhus
SF-7021 O Kuopio
Finland
Telefon : lnt. + 358 71 17 31 50
Telefax: lnt. + 358 71 17 20 19
Island
Cand . Pharm. Leifur Franzson
Dept of Cl inical Chemistry
Borgarspitalinn Fossvogi
IS- 108 Reykjavik
Island
Telefon : lnt. + 354 1 696600
Telefax: lnt. +354 1 69 63 63
Norge
Overlege Tor-Arne Hagve
Klinisk-kjemisk avdeling
Rikshospitalet
Pilestedet 32
N-0027 Oslo 1
Norge
Telefon : lnt. + 47 2 867010
Telefax: lnt. + 47 2 86 7029
Sverige Docent Kristoffer Hellsing
Avdelningen för klin isk kemi
Akademiska sjukhuset
S-75185 Uppsala
Sverige
Telefon : lnt. + 46 18 664267
Telefax: lnt. + 46 18 5496 23
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...92
Powered by FlippingBook