Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 6, 1994 - page 4

Två tester.
Samma teknik.
HemoCue®B-Hemoglobin
HemoCue B-Hemoglobin är ett labtest som alltid
finns till hands. Man kan snabbt och korrekt göra
en Hb-test. Var som helst. När som helst. Allt som
behövs är en fotometer och en mikrokuvett.
Själva provtagningen är mycket lätt: En drop–
pe kapillärt eller venöst blod behövs. Mikrokuvet–
ten suger med kapillärkraft upp rätt mängd blod.
Kuvetten slguts sedan in i fotometern och resulta–
tet visas direkt när reaktionen är klar.
Systemet används i mer än 50 länder, och i år
görs mer än 50 miljoner provtagningar.
Nyhet! HemoCue®B-Glukos
HemoCue B-Glukos är ett labtest som alltid finns
till hands. Nu finns möjligheten att både snabbt
och korrekt bestämma glukosvärdet i helblod di–
rekt på avdelningen eller mottagningen.
HemoCue B-Glukossystem är en sann hel–
blodsmetod som analyserar glukoshalten på 40-
240 sekunder, beroende på nivån.
Systemet har så hög noggrannhet, att det kan
användas for diagnos av diabetes mellitus, scree–
ning av graviditetsdiabetes och for glukosbelast–
ning.
Mikrokuvetterna är kärnan i systemet
och är av engångstyp. Fungerar som
pipett, reagenskärl och mätkuvett.
Kontakta ossforytterligare in–
formation om testerna som ger lab–
lirecision direkt.
Vi träffas
XXIV Nordiska Kongressen
i Klinisk Kemi, Stockholm 9-12 augusti 1994.
Välkommen!
f!JHEMOCUE
HemoCue AB, Box 1204,262 23 Ängelholm
Tel 0431-582 00, Fax 0431-830 35.
Norge - Scandinavian MobilityA/S, 02-6715 90, Finland - OyTamro AB, 0-85 20 Il,
Danmark - HemoCue ApS, 45-6613 20, Island- Pharmaco, 1-44811
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...36
Powered by FlippingBook