Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 6, 1994 - page 3

PARAGON CZE 2000
*
Kapillärzonelektrofores (CZE) för kliniska
rutinseparationer
*
60 SerumproteinSeparationer eller
l
O Immunofixationer per timme
*
Primärrörshantering med centrifugerbara
Synchronsektorer
BECI~MAN
INSTRUMENTS AB
Stockholm
Finland
Ordior OY
l\llalmö
Göteborg
Umeå
Norge
Danmark
Dan Meszansky AS
Ramcon A/ S
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36
Powered by FlippingBook